logo vui cười lên

Nước Thụy Sĩ tiếng anh là gì? Switzerland hay Swiss


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Thụy Sĩ tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Thụy Sĩ tiếng anh là gì
Nước Thụy Sĩ trong tiếng anh

Nước Thụy Sĩ tiếng anh là gì

Nước Thụy Sĩ tiếng anh viết là Switzerland, phiên âm đọc là /ˈswɪt.sə.lənd/

Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/

Để phát âm đúng từ Switzerland các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Switzerland thì có thể xem bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Switzerland là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (S).

Nước Thụy Sĩ tiếng anh là gì
Nước Thụy Sĩ tiếng anh là gì

Phân biệt Switzerland và Swiss

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Switzerland và Swiss, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Switzerland là tên của nước Thụy Sĩ trong tiếng anh, còn Swiss để chỉ những thứ thuộc về nước Thụy Sĩ như là người Thụy Sĩ, văn hóa Thụy Sĩ, tiếng Thụy Sĩ. Nếu bạn muốn nói về nước Thụy Sĩ thì phải dùng từ Switzerland chứ không phải Swiss.

Nước Thụy Sĩ tiếng anh là gì
Nước Thụy Sĩ tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Thụy Sĩ tiếng anh là gì thì câu trả lời là Switzerland, phiên âm đọc là /ˈswɪt.sə.lənd/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (S) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Switzerland còn có từ Swiss các bạn hay bị nhầm lẫn, Swiss nghĩa là người Thụy Sĩ hoặc tiếng Thụy Sĩ chứ không phải nước Thụy Sĩ.Bạn đang xem bài viết: Nước Thụy Sĩ tiếng anh là gì? Switzerland hay Swiss

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang