logo vui cười lên

Xe cứu thương tiếng anh là gì? đọc như thế nào cho chuẩn


Trong số các phương tiện giao thông hiện nay, có một số loại xe đặc biệt được xếp vào nhóm xe ưu tiên đó là xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe quân sự đi làm nhiệm vụ, xe tang và xe hộ đê. Trong số các loại xe này có lẽ các bạn thường thấy là xe cứu thương và xe tang. Trong bài viết này, Vuicuoilen sẽ giúp các bạn biết xe cứu thương tiếng anh đọc là gì và cách phát âm trong tiếng anh như thế nào.

Xe cứu thương tiếng anh là gì
Xe cứu thương tiếng anh là gì

Xe cứu thương tiếng anh là gì

Xe cứu thương tiếng anh gọi là ambulance, phiên âm đọc là /ˈæm.bjə.ləns/

Ambulance /ˈæm.bjə.ləns/

Để đọc đúng từ ambulance rất đơn giản. Bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ ambulance ở trên rồi nói theo là đọc được ngay. Tất nhiên, bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /ˈæm.bjə.ləns/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ ambulance thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Xe cứu thương tiếng anh là gì
Xe cứu thương tiếng anh là gì

Mức độ ưu tiên của xe cứu thương

Hầu hết mọi người đều biết xe cứu thương là xe đi làm nhiệm vụ cấp cứu người bị thương, vậy nên xe cứu thương là một loại xe ưu tiên. Tuy nhiên, có những lúc có nhiều xe ưu tiên đi trên đường thì bạn sẽ thắc mắc xe nào được ưu tiên đi trước. Vấn đề này phải căn cứ theo luật vì xe ưu tiên cũng có cấp độ ưu tiên khác nhau. Cụ thể ở Việt Nam, thứ tự ưu tiên là xe cứu hỏa -> xe quân sự -> xe cứu thương -> xe hộ đê -> xe tang. Ví dụ có xe cứu hỏa và xe cứu thương cùng đi trên đường thì xe cứu thương sẽ phải ưu tiên nhường đường cho xe cứu hỏa đi trước.

Xe cứu thương tiếng anh là gì
Xe cứu thương tiếng anh là gì

Một số phương tiện giao thông khác

 • Canoe /kəˈnuː/: cái ca nô
 • Motobike /ˈməʊ.tə.baɪk/: xe máy
 • Vessel /ˈves.əl/: cái tàu chở hàng, tàu thủy
 • Car /kɑːr/: cái ô tô
 • Kid bike /kɪd ˌbaɪk/: xe đạp cho trẻ em
 • Submarine /ˌsʌb.məˈriːn/: tàu ngầm
 • Ship /ʃɪp/: cái tàu thủy dùng trong du lịch, chở hành khách
 • Mountain bike /ˈmaʊn.tɪn ˌbaɪk/: xe đạp leo núi
 • Pickup truck /ˈpɪk.ʌp ˌtrʌk/: xe bán tải
 • Yacht /jɒt/: thuyền đua có buồm
 • Tanker /ˈtæŋ.kər/: xe bồn
 • Dumper truck /ˈdʌm.pə ˌtrʌk/: xe ben
 • Rowing boat /ˈrəʊ.ɪŋ ˌbəʊt/: thuyền có mái chèo
 • Moped /ˈməʊ.ped/: xe đạp điện
 • đường cao tốc
 • Helicopter /ˈhel.ɪˌkɒp.tər/: máy bay trực thăng
 • Coach /kəʊtʃ/: xe khách
 • Cart /kɑːt/: xe kéo (kéo tay hoặc dùng ngựa kéo)
 • Powerboat /ˈpaʊə.bəʊt/: thuyền có gắn động cơ
 • Boat /bəʊt/: cái thuyền (nhỏ)
 • Folding bike /ˈfəʊl.dɪŋ ˌbaɪk/: xe đạp gấp
 • Hot-air balloon /hɒtˈeə bəˌluːn/: khinh khí cầu
 • Sailboat /ˈseɪl.bəʊt/: thuyền buồm
 • Cargo ship /ˈkɑː.ɡəʊ ʃɪp/: tàu biển chở hàng cỡ lớn
 • Ride double /raɪd dʌb.əl/: xe đạp đôi
 • Police car /pəˈliːs ˌkɑːr/: xe cảnh sát
 • Dinghy /ˈdɪŋ.ɡi/: cái xuồng
 • Train /treɪn/: tàu hỏa
 • Bike /baik/: cái xe (loại có 2 bánh)
 • Fire truck /ˈfaɪə ˌtrʌk/: xe cứu hỏa
 • Ferry /ˈfer.i/: cái phà
 • Pushchair /ˈpʊʃ.tʃeər/: xe nôi dạng ngồi cho trẻ nhỏ
 • Ambulance /ˈæm.bjə.ləns/: xe cứu thương
 • Bicycle /’baisikl/: xe đạp
 • Covered wagon /ˌkʌv.əd ˈwæɡ.ən/: xe ngựa kéo có mái
Ambulance
Xe cứu thương tiếng anh là gì

Với giải thích trên, có thể thấy xe cứu thương tiếng anh gọi là ambulance, phiên âm đọc là /ˈæm.bjə.ləns/. Ở Việt Nam, xe cứu thương là một loại xe thuộc diện xe ưu tiên khi đi làm việc. Do đó, nếu bạn thấy xe cứu thương có tín hiệu đèn, còi báo thì nên nhường đường để xe cứu thương đi trước. Trường hợp xe cứu thương tham gia giao thông nhưng không có tín hiệu còi báo hay đèn báo đang làm nhiệm vụ thì bạn có thể coi xe cứu thương lúc đó là một loại xe tải thông thường tham gia giao thông.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang