logo vui cười lên

Cách đọc phiên âm tiếng anh đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ


Khi các bạn không biết một từ tiếng anh nào đó thường bạn sẽ tra từ điển hoặc tra trên google. Nếu tra từ điển thì bạn sẽ thấy bên cạnh giải nghĩa sẽ có phiên âm của từ đó để bạn có thể phát âm từ đó một cách chính xác. Nhờ vào phiên âm này bạn có thể đọc được tất cả các từ tiếng anh có trong sách từ điển, nhưng một điều quan trọng khác là bạn phải biết cách đọc phiên âm này. Trong bài viết này, vuicuoilen sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc phiên âm tiếng anh một cách đơn giản, dễ hiểu và dễ nhớ.

Cách đọc phiên âm tiếng anh
Cách đọc phiên âm tiếng anh

Cách đọc phiên âm tiếng anh

Phiên âm tiếng Anh quốc tế (International Phonetic Alphabet) hay còn gọi tắt là IPA chính là những ký hiệu phiên âm bằng ký tự Latin. Khi các bạn tra từ điển sẽ thấy ngay những ký tự này ở bên cạnh của từ tiếng anh giúp các bạn phát âm được từ đó một cách chuẩn xác nhất.

Cách đọc phiên âm tiếng anh IPA cũng chia ra làm nguyên âm và phụ âm. Các bạn hãy xem hai bảng sau đây để hiểu hơn về cách phát âm đơn giản các ký tự này.

Cách đọc nguyên âm trong tiếng anh

Nguyên âm Cách đọc
/ɪ/ Đọc như chữ i như trong tiếng Việt
/e/ Đọc như chữ e như trong tiếng Việt
/æ/ Đọc như chữ e kéo dài, âm hơi pha A
/ɒ/ Đọc như chữ o như trong tiếng Việt
/ʌ/ Đọc như chữ ă trong tiếng Việt
/ʊ/ Đọc như chữ u trong tiếng Việt nhưng tròn môi và kéo dài hơi
/iː/ Đọc như chữ i như trong tiếng Việt nhưng hơi kéo dài
/eɪ/ Đọc như vần ây trong tiếng Việt
/aɪ/ đọc như âm ai trong tiếng Việt
/ɔɪ/ Đọc như âm oi trong tiếng Việt
/uː/ Đọc như chữ u trong tiếng Việt nhưng hơi kéo dài
/əʊ/ Đọc như âm âu trong tiếng Việt
/aʊ/ Đọc như âm ao trong tiếng Việt
/ɪə/ Đọc như âm ia trong tiếng Việt
/eə/ Đọc như âm ue trong tiếng Việt
/ɑː/ Đọc như chữ a trong tiếng Việt nhưng kéo dài hơi
/ɔː/ Đọc như âm o trong tiếng Việt
/ʊə/ Đọc như âm ua trong tiếng Việt
/ɜː/ Đọc như chữ ơ trong tiếng Việt nhưng hơi kéo dài
/i/ Đọc như âm i trong tiếng Việt
/ə/ Đọc như chữ ơ trong tiếng Việt
/u/ Đọc như chữ u trong tiếng Việt
/ʌl/ Đọc như âm âu trong tiếng Việt

Cách đọc phụ âm trong tiếng anh

Phụ âm Cách đọc
/p / Đọc giống chữ p trong tiếng Việt
/b / Đọc giống chữ b trong tiếng Việt
/t / Đọc giống chữ t trong tiếng Việt
/d / Đọc giống chữ d trong tiếng Việt
/k / Đọc giống chữ c trong tiếng Việt
/g / Đọc giống chữ g trong tiếng Việt
/ʧ / Đọc giống chữ ch trong tiếng Việt
/ʤ/ Đọc là jơ (uốn lưỡi)
/f / Đọc giống chữ f trong tiếng Việt
/v / Đọc giống chữ v trong tiếng Việt
/θ / Đọc giống chữ th trong tiếng Việt
/ð / Đọc giống chữ d trong tiếng Việt
/s / Đọc giống chữ s trong tiếng Việt
/z / Đọc giống chữ zờ trong tiếng Việt
/ʃ / Đọc giống chữ s trong tiếng Việt
/ʒ / Đọc giống chữ d trong tiếng Việt (uốn lưỡi)
/h / Đọc giống chữ h trong tiếng Việt
/m / Đọc giống chữ m trong tiếng Việt
/n / Đọc giống chữ n trong tiếng Việt
/ŋ / Đọc giống chữ ng trong tiếng Việt
/l / Đọc giống chữ L trong tiếng Việt
/r / Đọc giống chữ r trong tiếng Việt
/j / Đọc giống chữ z (nhấn mạnh) – nếu kết hợp với chữ u → ju thì đọc là iu
/w / Đọc giống chữ g trong tiếng Việt

Một vài ví dụ nhỏ

Sau khi đã xem qua bảng phiên âm thì các bạn cần phải nhớ và tập làm quen với việc đọc phiên âm. Khi đọc nhiều bạn sẽ có thói quen nhớ phiên âm và sẽ đọc được đúng các từ tiếng anh dù mới gặp lần đầu thông qua phiên âm. Sau đây là một số từ phổ biến để các bạn luyện tập, bên cạnh có phần đọc chuẩn các bạn có thể nghe lại để kiểm tra.

1. Quả dâu tây: strawberry /ˈstrɔː.bər.i/

Các âm cần nhớ:

 • /s/ – đọc như chữ s trong tiếng Việt
 • /tr/ – đọc như chữ tr trong tiếng Việt
 • /ɔː/ – đọc như chữ o trong tiếng Việt
 • /b/ – đọc như chữ b trong tiếng Việt
 • /ə/ – đọc như chữ ơ trong tiếng Việt
 • /r/ – đọc như chữ r trong tiếng Việt
 • /i/ – đọc như chữ i trong tiếng Việt
Cách đọc phiên âm tiếng anh đơn giản
Cách đọc phiên âm tiếng anh đơn giản

2. Câu đố: quiz /kwɪz/

Các âm cần nhớ:

 • /k/ – đọc như chữ c trong tiếng Việt
 • /w/ – đọc như chữ g trong tiếng Việt
 • /i/ – đọc như chữ i trong tiếng Việt
 • /z/ – đọc như chữ zờ trong tiếng Việt
Quiz là gì? Quiz tiếng Việt là gì
Cách đọc phiên âm tiếng anh đơn giản

3. Quả chuối: banana /bə’nɑ:nə/

Các âm cần nhớ:

 • /b/ – đọc như chữ b trong tiếng Việt
 • /ə/ – đọc như chữ ơ trong tiếng Việt
 • /n/ – đọc như chữ n trong tiếng Việt
 • /ɑ:/ – đọc như chữ a trong tiếng Việt nhưng âm kéo dài
Banana
Cách đọc phiên âm tiếng anh đơn giản

4. Quả táo: apple /’æpl/

Các âm cần nhớ:

 • /æ/ – đọc như chữ e kéo dài pha lẫn âm a ở cuối
 • /p/ – đọc như chữ p trong tiếng Việt
 • /l/ – đọc như chữ l trong tiếng việt
Apple
Cách đọc phiên âm tiếng anh đơn giản

Với cách đọc phiên âm tiếng anh đơn giản như trên, các bạn hãy căn cứ vào cách đọc và cả phát âm chuẩn để có thể đọc được chuẩn các từ tiếng anh nhé. Chúc các bạn học tốt !Bạn đang xem bài viết: Cách đọc phiên âm tiếng anh đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang