logo vui cười lên

Nước Pháp tiếng anh là gì? France hay French


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Pháp tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Pháp tiếng anh là gì
Nước Pháp tiếng anh là gì

Nước Pháp tiếng anh là gì

Nước Pháp tiếng anh viết là France, phiên âm đọc là /frɑːns/

France /frɑːns/

Để phát âm đúng từ France các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ France thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là France là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (F).

Nước Pháp tiếng anh là gì
Nước Pháp tiếng anh là gì

Phân biệt France và French

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa France và French, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. France là tên của nước Pháp trong tiếng anh, còn French để chỉ những thứ thuộc về nước Pháp như là người Pháp, văn hóa Pháp, tiếng Pháp. Nếu bạn muốn nói về nước Pháp thì phải dùng từ France chứ không phải French.

Nước Pháp tiếng anh là gì
Nước Pháp tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Laos /laʊs/: nước Lào
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Pháp tiếng anh là gì thì câu trả lời là France, phiên âm đọc là /frɑːns/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (F) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ France còn có từ French các bạn hay bị nhầm lẫn, French nghĩa là người Pháp hoặc tiếng Pháp chứ không phải nước Pháp.Bạn đang xem bài viết: Nước Pháp tiếng anh là gì? France hay French

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang