logo vui cười lên

Nước Áo tiếng anh là gì? Austria hay Austrian


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Áo tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Áo tiếng anh là gì
Nước Áo tiếng anh là gì

Nước Áo tiếng anh là gì

Nước Áo tiếng anh viết là Austria, phiên âm đọc là /ˈɒs.tri.ə/

Austria /ˈɒs.tri.ə/

Để phát âm đúng từ Austria các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Austria thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Austria là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (A).

Nước Áo tiếng anh là gì
Nước Áo tiếng anh là gì

Phân biệt Austria và Austrian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Austria và Austrian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Austria là tên của nước Áo trong tiếng anh, còn Austrian để chỉ những thứ thuộc về nước Áo như là người Áo, văn hóa Áo, tiếng Áo. Nếu bạn muốn nói về nước Áo thì phải dùng từ Austria chứ không phải Austrian.

Nước Áo tiếng anh là gì
Nước Áo tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Kenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-a
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Áo tiếng anh là gì thì câu trả lời là Austria, phiên âm đọc là /ˈɒs.tri.ə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (A) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Austria còn có từ Austrian các bạn hay bị nhầm lẫn, Austrian nghĩa là người Áo hoặc tiếng Áo chứ không phải nước Áo.Bạn đang xem bài viết: Nước Áo tiếng anh là gì? Austria hay Austrian

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang