logo vui cười lên

Nước Hy Lạp tiếng anh là gì? Greece hay Greek


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Hy Lạp tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Hy Lạp tiếng anh là gì
Nước Hy Lạp tiếng anh

Nước Hy Lạp tiếng anh là gì

Nước Hy Lạp tiếng anh viết là Greece, phiên âm đọc là /ɡriːs/

Greece /ɡriːs/

Để phát âm đúng từ Greece các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Greece thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Greece là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (G).

Nước Hy Lạp tiếng anh là gì
Nước Hy Lạp tiếng anh là gì

Phân biệt Greece và Greek

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Greece và Greek, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Greece là tên của nước Hy Lạp trong tiếng anh, còn Greek để chỉ những thứ thuộc về nước Hy Lạp như là người Hy Lạp, văn hóa Hy Lạp, tiếng Hy Lạp. Nếu bạn muốn nói về nước Hy Lạp thì phải dùng từ Greece chứ không phải Greek.

Nước Hy Lạp tiếng anh là gì
Nước Hy Lạp tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Hy Lạp tiếng anh là gì thì câu trả lời là Greece, phiên âm đọc là /ɡriːs/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (G) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Greece còn có từ Greek các bạn hay bị nhầm lẫn, Greek nghĩa là người Hy Lạp hoặc tiếng Hy Lạp chứ không phải nước Hy Lạp.Bạn đang xem bài viết: Nước Hy Lạp tiếng anh là gì? Greece hay Greek

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang