logo vui cười lên

Nước Bồ Đào Nha tiếng anh là gì? Portugal hay Portuguese


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Bồ Đào Nha tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Bồ Đào Nha tiếng anh là gì
Nước Bồ Đào Nha tiếng anh

Nước Bồ Đào Nha tiếng anh là gì

Nước Bồ Đào Nha tiếng anh viết là Portugal, phiên âm đọc là /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/

Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/

Để phát âm đúng từ Portugal các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Portugal thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Portugal là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (P).

Nước Bồ Đào Nha tiếng anh là gì
Nước Bồ Đào Nha tiếng anh là gì

Phân biệt Portugal và Portuguese

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Portugal và Portuguese, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Portugal là tên của nước Bồ Đào Nha trong tiếng anh, còn Portuguese để chỉ những thứ thuộc về nước Bồ Đào Nha như là người Bồ Đào Nha, văn hóa Bồ Đào Nha, tiếng Bồ Đào Nha. Nếu bạn muốn nói về nước Bồ Đào Nha thì phải dùng từ Portugal chứ không phải Portuguese.

Nước Bồ Đào Nha tiếng anh là gì
Nước Bồ Đào Nha tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Laos /laʊs/: nước Lào
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
 • Scotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-len
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Bồ Đào Nha tiếng anh là gì thì câu trả lời là Portugal, phiên âm đọc là /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (P) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Portugal còn có từ Portuguese các bạn hay bị nhầm lẫn, Portuguese nghĩa là người Bồ Đào Nha hoặc tiếng Bồ Đào Nha chứ không phải nước Bồ Đào Nha.Bạn đang xem bài viết: Nước Bồ Đào Nha tiếng anh là gì? Portugal hay Portuguese

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang