logo vui cười lên

Ninety-six tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này Vuicuoilen sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Ninety-six vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Ninety-six như Ninety-six tiếng anh là gì, Ninety-six là gì, Ninety-six tiếng Việt là gì, Ninety-six nghĩa là gì, nghĩa Ninety-six tiếng Việt, dịch nghĩa Ninety-six, …

Vui Cười Lên
Ninety-six tiếng anh là gì

Ninety-six tiếng anh là gì

Ninety-six tiếng anh nghĩa là số 96.

Ninety-six /ˈnaɪn.ti sɪks/

Để đọc đúng từ Ninety-six trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Đọc chuẩn phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ Ninety-six. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 96 tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
Ninety-six tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Ninety-six tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Ninety-six trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Six /sɪks/: số 6
 • Fifteen /ˌfɪfˈtiːn/: số 15
 • Ninety /ˈnaɪn.ti/: số 90
 • One hundred /wʌn ˈhʌn.drəd/: số 100
 • Eleven /ɪˈlev.ən/: số 11
 • Fifty-three /ˈfɪf.ti θriː/: số 53
 • Twenty /ˈtwen.ti/: số 20
 • Twenty-four /ˈtwen.ti fɔːr/: số 24
 • Eighty-one /ˈeɪ.ti wʌn/: số 81
 • Ninety-three /ˈnaɪn.ti θriː/: số 93
 • Eighty-two /ˈeɪ.ti tuː/: số 82
 • Thirty-six /ˈθɜː.ti sɪks/: số 36
 • Thirteen /θɜːˈtiːn/: số 13
 • Thirty-four /ˈθɜː.ti fɔːr/: số 34
 • Twenty-nine /ˈtwen.ti naɪn/: số 29
 • Ninety-eight /ˈnaɪn.ti eɪt/: số 98
 • Ninety-one /ˈnaɪn.ti wʌn/: số 91
 • Zero /ˈzɪə.rəʊ/: số 0
 • Seventy-three /ˈsev.ən.ti θriː/: số 73
 • Eighty-seven /ˈeɪ.ti ˈsev.ən/: số 87

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Ninety-six tiếng anh là gì, câu trả lời là Ninety-six nghĩa là số 96. Để đọc đúng từ Ninety-six cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Ninety-six theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Ninety-six tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang