logo vui cười lên

Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì? Slovenia hay Slovenian


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì
Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì

Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì

Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh viết là Slovenia, phiên âm đọc là /sləˈviː.ni.ə/

Slovenia /sləˈviː.ni.ə/

Để phát âm đúng từ Slovenia các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Slovenia thì có thể xem bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Slovenia là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (S).

Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì
Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì

Phân biệt Slovenia và Slovenian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Slovenia và Slovenian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Slovenia là tên của nước Sờ-lo-ven-ni-a trong tiếng anh, còn Slovenian để chỉ những thứ thuộc về nước Sờ-lo-ven-ni-a như là người Sờ-lo-ven-ni-a, văn hóa Sờ-lo-ven-ni-a, tiếng Sờ-lo-ven-ni-a. Nếu bạn muốn nói về nước Sờ-lo-ven-ni-a thì phải dùng từ Slovenia chứ không phải Slovenian.

Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì
Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Colombia /kəˈlɒm.bi.ə/: nước Cô-lôm-bi-a
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Laos /laʊs/: nước Lào
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Scotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-len
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì thì câu trả lời là Slovenia, phiên âm đọc là /sləˈviː.ni.ə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (S) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Slovenia còn có từ Slovenian các bạn hay bị nhầm lẫn, Slovenian nghĩa là người Sờ-lo-ven-ni-a hoặc tiếng Sờ-lo-ven-ni-a chứ không phải nước Sờ-lo-ven-ni-a.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang