logo vui cười lên

Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì? Slovenia hay Slovenian


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì
Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì

Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì

Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh viết là Slovenia, phiên âm đọc là /sləˈviː.ni.ə/

Slovenia /sləˈviː.ni.ə/

Để phát âm đúng từ Slovenia các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Slovenia thì có thể xem bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Slovenia là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (S).

Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì
Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì

Phân biệt Slovenia và Slovenian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Slovenia và Slovenian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Slovenia là tên của nước Sờ-lo-ven-ni-a trong tiếng anh, còn Slovenian để chỉ những thứ thuộc về nước Sờ-lo-ven-ni-a như là người Sờ-lo-ven-ni-a, văn hóa Sờ-lo-ven-ni-a, tiếng Sờ-lo-ven-ni-a. Nếu bạn muốn nói về nước Sờ-lo-ven-ni-a thì phải dùng từ Slovenia chứ không phải Slovenian.

Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì
Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • Scotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-len
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì thì câu trả lời là Slovenia, phiên âm đọc là /sləˈviː.ni.ə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (S) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Slovenia còn có từ Slovenian các bạn hay bị nhầm lẫn, Slovenian nghĩa là người Sờ-lo-ven-ni-a hoặc tiếng Sờ-lo-ven-ni-a chứ không phải nước Sờ-lo-ven-ni-a.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang