logo vui cười lên

Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì? Slovenia hay Slovenian


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì
Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì

Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì

Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh viết là Slovenia, phiên âm đọc là /sləˈviː.ni.ə/

Slovenia /sləˈviː.ni.ə/

Để phát âm đúng từ Slovenia các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Slovenia thì có thể xem bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Slovenia là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (S).

Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì
Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì

Phân biệt Slovenia và Slovenian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Slovenia và Slovenian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Slovenia là tên của nước Sờ-lo-ven-ni-a trong tiếng anh, còn Slovenian để chỉ những thứ thuộc về nước Sờ-lo-ven-ni-a như là người Sờ-lo-ven-ni-a, văn hóa Sờ-lo-ven-ni-a, tiếng Sờ-lo-ven-ni-a. Nếu bạn muốn nói về nước Sờ-lo-ven-ni-a thì phải dùng từ Slovenia chứ không phải Slovenian.

Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì
Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Colombia /kəˈlɒm.bi.ə/: nước Cô-lôm-bi-a
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • Kenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-a
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì thì câu trả lời là Slovenia, phiên âm đọc là /sləˈviː.ni.ə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (S) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Slovenia còn có từ Slovenian các bạn hay bị nhầm lẫn, Slovenian nghĩa là người Sờ-lo-ven-ni-a hoặc tiếng Sờ-lo-ven-ni-a chứ không phải nước Sờ-lo-ven-ni-a.Bạn đang xem bài viết: Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì? Slovenia hay Slovenian

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang