logo vui cười lên

Fifty-five tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này VCL sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Fifty-five vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Fifty-five như Fifty-five tiếng anh là gì, Fifty-five là gì, Fifty-five tiếng Việt là gì, Fifty-five nghĩa là gì, nghĩa Fifty-five tiếng Việt, dịch nghĩa Fifty-five, …

Vui Cười Lên
Fifty-five tiếng anh là gì

Fifty-five tiếng anh là gì

Fifty-five tiếng anh nghĩa là số 55.

Fifty-five /ˈfɪf.ti faɪv/

Để đọc đúng từ Fifty-five trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ Fifty-five. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 55 tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
Fifty-five tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Fifty-five tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Fifty-five trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Thirty-seven /ˈθɜː.ti ˈsev.ən/: số 37
 • Sixty-nine /ˈsɪk.sti naɪn/: số 69
 • Ninety-one /ˈnaɪn.ti wʌn/: số 91
 • Nineteen /ˌnaɪnˈtiːn/: số 19
 • Sixty-seven /ˈsɪk.sti ˈsev.ən/: số 67
 • Seventy-three /ˈsev.ən.ti θriː/: số 73
 • Six /sɪks/: số 6
 • Ninety-two /ˈnaɪn.ti tuː/: số 92
 • Thirty-four /ˈθɜː.ti fɔːr/: số 34
 • One billion /wʌn ˈbɪl.jən/: một tỉ
 • Ten thousand /ten ˈθaʊ.zənd/: Số 10000
 • Zero /ˈzɪə.rəʊ/: số 0
 • Fifteen /ˌfɪfˈtiːn/: số 15
 • Eleven /ɪˈlev.ən/: số 11
 • Fifty /ˈfɪf.ti/: số 50
 • One thousand /wʌn ˈθaʊ.zənd/: số 1000
 • Twelve /twelv/: số 12
 • Sixty-two /ˈsɪk.sti tuː/: số 62
 • Forty-one /ˈfɔː.ti wʌn/: số 41
 • Seventeen /ˌsev.ənˈtiːn/: số 17

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Fifty-five tiếng anh là gì, câu trả lời là Fifty-five nghĩa là số 55. Để đọc đúng từ Fifty-five cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Fifty-five theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Fifty-five tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang