logo vui cười lên

Fifty-five tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này Vuicuoilen sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Fifty-five vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Fifty-five như Fifty-five tiếng anh là gì, Fifty-five là gì, Fifty-five tiếng Việt là gì, Fifty-five nghĩa là gì, nghĩa Fifty-five tiếng Việt, dịch nghĩa Fifty-five, …

Vui Cười Lên
Fifty-five tiếng anh là gì

Fifty-five tiếng anh là gì

Fifty-five tiếng anh nghĩa là số 55.

Fifty-five /ˈfɪf.ti faɪv/

Để đọc đúng từ Fifty-five trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ Fifty-five. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 55 tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
Fifty-five tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Fifty-five tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Fifty-five trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Fifty-five /ˈfɪf.ti faɪv/: số 55
 • Seventy-seven /ˈsev.ən.ti ˈsev.ən/: số 77
 • Thirty-one /ˈθɜː.ti wʌn/: số 31
 • One million /wʌn ˈmɪl.jən/: 1 triệu
 • Eighty-five /ˈeɪ.ti faɪv/: số 85
 • Fifty-three /ˈfɪf.ti θriː/: số 53
 • Forty-eight /ˈfɔː.ti eɪt/: số 48
 • Sixty-one /ˈsɪk.sti wʌn/: số 61
 • Sixty-seven /ˈsɪk.sti ˈsev.ən/: số 67
 • Ninety-four /ˈnaɪn.ti fɔːr/: số 94
 • Eighty-two /ˈeɪ.ti tuː/: số 82
 • One thousand /wʌn ˈθaʊ.zənd/: số 1000
 • Thirty-three /ˈθɜː.ti θriː/: số 33
 • Forty-nine /ˈfɔː.ti naɪn/: số 49
 • Forty-two /ˈfɔː.ti tuː/: số 42
 • Sixty-two /ˈsɪk.sti tuː/: số 62
 • Thirty-seven /ˈθɜː.ti ˈsev.ən/: số 37
 • Eighty-seven /ˈeɪ.ti ˈsev.ən/: số 87
 • Forty-one /ˈfɔː.ti wʌn/: số 41
 • Fifty-one /ˈfɪf.ti wʌn/: số 51

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Fifty-five tiếng anh là gì, câu trả lời là Fifty-five nghĩa là số 55. Để đọc đúng từ Fifty-five cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Fifty-five theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Fifty-five tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang