logo vui cười lên

Fifty-one tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này Vuicuoilen sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Fifty-one vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Fifty-one như Fifty-one tiếng anh là gì, Fifty-one là gì, Fifty-one tiếng Việt là gì, Fifty-one nghĩa là gì, nghĩa Fifty-one tiếng Việt, dịch nghĩa Fifty-one, …

Vui Cười Lên
Fifty-one tiếng anh là gì

Fifty-one tiếng anh là gì

Fifty-one tiếng anh nghĩa là số 51.

Fifty-one /ˈfɪf.ti wʌn/

Để đọc đúng từ Fifty-one trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ Fifty-one. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 51 tiếng anh là gì

Số 51 tiếng anh là gì
Fifty-one tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Fifty-one tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Fifty-one trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Forty-nine /ˈfɔː.ti naɪn/: số 49
 • Fifty-three /ˈfɪf.ti θriː/: số 53
 • Two /tuː/: số 2
 • Ninety /ˈnaɪn.ti/: số 90
 • Twenty-two /ˈtwen.ti tuː/: số 22
 • Sixteen /ˌsɪkˈstiːn/: số 16
 • Sixty-seven /ˈsɪk.sti ˈsev.ən/: số 67
 • Forty-two /ˈfɔː.ti tuː/: số 42
 • Forty-one /ˈfɔː.ti wʌn/: số 41
 • Forty /ˈfɔː.ti/: số 40
 • Eighty-five /ˈeɪ.ti faɪv/: số 85
 • Sixty-five /ˈsɪk.sti faɪv/: số 65
 • Sixty-four /ˈsɪk.sti fɔːr/: số 64
 • One hundred thousand /wʌn ˈhʌn.drəd ˈθaʊ.zənd/: 100.000
 • Thirty-five /ˈθɜː.ti faɪv/: số 35
 • Twenty-eight /ˈtwen.ti eɪt/: số 28
 • Thirteen /θɜːˈtiːn/: số 13
 • Fifty-five /ˈfɪf.ti faɪv/: số 55
 • Nine /naɪn/: số 9
 • Eighty-seven /ˈeɪ.ti ˈsev.ən/: số 87

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Fifty-one tiếng anh là gì, câu trả lời là Fifty-one nghĩa là số 51. Để đọc đúng từ Fifty-one cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Fifty-one theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Fifty-one tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang