logo vui cười lên

Fifty-three tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này VUICUOILEN sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Fifty-three vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Fifty-three như Fifty-three tiếng anh là gì, Fifty-three là gì, Fifty-three tiếng Việt là gì, Fifty-three nghĩa là gì, nghĩa Fifty-three tiếng Việt, dịch nghĩa Fifty-three, …

Vui Cười Lên
Fifty-three tiếng anh là gì

Fifty-three tiếng anh là gì

Fifty-three tiếng anh nghĩa là số 53.

Fifty-three /ˈfɪf.ti θriː/

Để đọc đúng từ Fifty-three trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Đọc tiếng anh chuẩn theo phiên âm để biết cách đọc phiên âm từ Fifty-three. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 53 tiếng anh là gì

Số 53 tiếng anh là gì
Số 53 tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Fifty-three tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Fifty-three trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Forty-eight /ˈfɔː.ti eɪt/: số 48
 • Thirty-one /ˈθɜː.ti wʌn/: số 31
 • Ninety-four /ˈnaɪn.ti fɔːr/: số 94
 • Thirty-nine /ˈθɜː.ti naɪn/: số 39
 • Seventy-four /ˈsev.ən.ti fɔːr/: số 74
 • Ninety-nine /ˈnaɪn.ti naɪn/: số 99
 • Thirty-two /ˈθɜː.ti tuː/: số 32
 • Seventy-three /ˈsev.ən.ti θriː/: số 73
 • Eight /eɪt/: số 8
 • Thirty-seven /ˈθɜː.ti ˈsev.ən/: số 37
 • Ninety-eight /ˈnaɪn.ti eɪt/: số 98
 • Sixty-six /ˈsɪk.sti sɪks/: số 66
 • Sixty-five /ˈsɪk.sti faɪv/: số 65
 • Forty-one /ˈfɔː.ti wʌn/: số 41
 • Twenty-two /ˈtwen.ti tuː/: số 22
 • Forty-two /ˈfɔː.ti tuː/: số 42
 • Thirty-six /ˈθɜː.ti sɪks/: số 36
 • Sixteen /ˌsɪkˈstiːn/: số 16
 • Ninety-two /ˈnaɪn.ti tuː/: số 92
 • Ten /ten/: số 10

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Fifty-three tiếng anh là gì, câu trả lời là Fifty-three nghĩa là số 53. Để đọc đúng từ Fifty-three cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Fifty-three theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Fifty-three tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang