logo vui cười lên

Twenty-one tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này VCL sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ twenty-one vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ twenty-one như twenty-one tiếng anh là gì, twenty-one là gì, twenty-one tiếng Việt là gì, twenty-one nghĩa là gì, nghĩa twenty-one tiếng Việt, dịch nghĩa twenty-one, …

Vui Cười Lên
Twenty-one tiếng anh là gì

Twenty-one tiếng anh là gì

Twenty-one tiếng anh nghĩa là số 21.

Twenty-one /ˈtwen.ti wʌn/

Để đọc đúng từ twenty-one trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ twenty-one. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 21 tiếng anh là gì

Số 21 tiếng anh là gì
Twenty-one tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết twenty-one tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với twenty-one trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Sixty-three /ˈsɪk.sti θriː/: số 63
 • Twenty-eight /ˈtwen.ti eɪt/: số 28
 • One thousand /wʌn ˈθaʊ.zənd/: số 1000
 • Eighty-seven /ˈeɪ.ti ˈsev.ən/: số 87
 • Ninety-one /ˈnaɪn.ti wʌn/: số 91
 • Two /tuː/: số 2
 • Seventy-seven /ˈsev.ən.ti ˈsev.ən/: số 77
 • Ninety-eight /ˈnaɪn.ti eɪt/: số 98
 • Thirteen /θɜːˈtiːn/: số 13
 • Seventy-two /ˈsev.ən.ti tuː/: số 72
 • Three /θriː/: số 3
 • Ninety-nine /ˈnaɪn.ti naɪn/: số 99
 • Sixty-one /ˈsɪk.sti wʌn/: số 61
 • Forty-two /ˈfɔː.ti tuː/: số 42
 • Fifty-six /ˈfɪf.ti sɪks/: số 56
 • Sixty-four /ˈsɪk.sti fɔːr/: số 64
 • Sixty-nine /ˈsɪk.sti naɪn/: số 69
 • Forty-nine /ˈfɔː.ti naɪn/: số 49
 • Thirty-five /ˈθɜː.ti faɪv/: số 35
 • Eighty-four /ˈeɪ.ti fɔːr/: số 84

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc twenty-one tiếng anh là gì, câu trả lời là twenty-one nghĩa là số 21. Để đọc đúng từ twenty-one cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ twenty-one theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Twenty-one tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang