logo vui cười lên

Số 21 tiếng anh là gì? Đọc số hai mốt trong tiếng anh như thế nào


Trong tiếng anh thì số đếm là phần mà các bạn cần phải nhớ cũng như phải học gần như đầu tiên. Tất nhiên, đôi khi bạn lại quên mất cách viết, cách đọc của các số đếm trong tiếng anh. Vậy nên, bài viết này Vuicuoilen sẽ giúp các bạn nhớ lại vài kiến thức về số đếm nhé. Cụ thể bài viết này sẽ giúp các bạn biết số 21 tiếng anh là gì và cách đọc số 21 trong tiếng anh như thế nào.

Số 21 tiếng anh là gì
Số 21 tiếng anh là gì

Số 21 tiếng anh là gì

Số 21 tiếng anh là twenty-one, phiên âm đọc là /ˈtwen.ti wʌn/

Twenty-one /ˈtwen.ti wʌn/

Số đếm trong tiếng anh khá dễ đọc nên bạn chỉ cần xem cách phát âm chuẩn của từ twenty-one ở trên rồi đọc theo là được. Nếu bạn muốn đọc từ twenty-one chuẩn hơn nữa thì có thể xem phiên âm của số 21 kết hợp với cách đọc chuẩn để đọc. Cách đọc phiên âm bạn có thể tham khảo bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để hiểu rõ hơn.

Lưu ý: Có một lưu ý nhỏ trong cách sử dụng số 21, đây là số đếm nên không dùng khi nói về thứ hạng hay số thứ tự. Khi dùng để chỉ thứ hạng hay thứ tự thì số 21 sẽ có cách viết và cách đọc khác. Các bạn tham khảo thêm bài viết cách đọc số thứ tự, thứ hạng trong tiếng anh để hiểu rõ hơn.

Số 21 tiếng anh là gì
Số 21 tiếng anh là gì

Xem thêm các số khác trong tiếng anh

Sau khi đã biết số 21 tiếng anh là gì, bạn có thể tham khảo một vài số đếm khác trong tiếng anh nhé. Biết đâu cũng có số bạn đang muốn tìm thì sao.

 • Seventeen /ˌsev.ənˈtiːn/: số 17
 • Twenty-five /ˈtwen.ti faɪv/: số 25
 • Seventy-two /ˈsev.ən.ti tuː/: số 72
 • Eighty /ˈeɪ.ti/: số 80
 • Eighty-four /ˈeɪ.ti fɔːr/: số 84
 • Thirty-five /ˈθɜː.ti faɪv/: số 35
 • Fifty /ˈfɪf.ti/: số 50
 • Thirty-seven /ˈθɜː.ti ˈsev.ən/: số 37
 • Ninety-three /ˈnaɪn.ti θriː/: số 93
 • Twenty-eight /ˈtwen.ti eɪt/: số 28
 • Twelve /twelv/: số 12
 • Five /faɪv/: số 5
 • One billion /wʌn ˈbɪl.jən/: một tỉ
 • Twenty-one /ˈtwen.ti wʌn/: số 21
 • Thirty-six /ˈθɜː.ti sɪks/: số 36
 • Fifty-five /ˈfɪf.ti faɪv/: số 55
 • Seven /ˈsev.ən/: số 7
 • Forty-four /ˈfɔː.ti fɔːr/: số 44
 • Eighty-seven /ˈeɪ.ti ˈsev.ən/: số 87
 • Ninety-one /ˈnaɪn.ti wʌn/: số 91
 • Ninety-five /ˈnaɪn.ti faɪv/: số 95
 • Seventy-three /ˈsev.ən.ti θriː/: số 73
 • One hundred /wʌn ˈhʌn.drəd/: số 100
 • Eighteen /ˌeɪˈtiːn/: số 18
 • Twenty /ˈtwen.ti/: số 20
 • Seventy /ˈsev.ən.ti/: số 70
 • Eighty-eight /ˈeɪ.ti eɪt/: số 88
 • Forty-three /ˈfɔː.ti θriː/: số 43
 • Thirty-two /ˈθɜː.ti tuː/: số 32
 • Seventy-eight /ˈsev.ən.ti eɪt/: số 78
 • Forty /ˈfɔː.ti/: số 40
 • Eighty-six /ˈeɪ.ti sɪks/: số 86
 • Eighty-nine /ˈeɪ.ti naɪn/: số 89
 • Twenty-two /ˈtwen.ti tuː/: số 22
 • Thirty-three /ˈθɜː.ti θriː/: số 33
 • Sixty /ˈsɪk.sti/: số 60
 • Seventy-nine /ˈsev.ən.ti naɪn/: số 79
 • Forty-two /ˈfɔː.ti tuː/: số 42
 • Ninety /ˈnaɪn.ti/: số 90
 • Fifty-eight /ˈfɪf.ti eɪt/: số 58
 • Ninety-seven /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/: số 97
 • Forty-eight /ˈfɔː.ti eɪt/: số 48
 • One million /wʌn ˈmɪl.jən/: 1 triệu

Như vậy, nếu bạn thắc mắc số 21 tiếng anh là gì thì câu trả lời rất đơn giản, số 21 trong tiếng anh viết là twenty-one, phiên âm đọc là /ˈtwen.ti wʌn/. Cách đọc của số này khá đơn giản tuy nhiên về cách sử dụng thì bạn cũng nên lưu ý một chút. Khi nói về thứ hạng hay thứ tự sẽ có cách viết và đọc khác, không dùng là twenty-one hay number twenty-one.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang