logo vui cười lên

Eighteen tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này VUICUOILEN sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ eighteen vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ eighteen như eighteen tiếng anh là gì, eighteen là gì, eighteen tiếng Việt là gì, eighteen nghĩa là gì, nghĩa eighteen tiếng Việt, dịch nghĩa eighteen, …

Vui Cười Lên
Eighteen tiếng anh là gì

Eighteen tiếng anh là gì

Eighteen tiếng anh nghĩa là số 18.

Eighteen /ˌeɪˈtiːn/

Để đọc đúng từ eighteen trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Đọc chuẩn phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ eighteen. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 18 tiếng anh là gì

Số 18 tiếng anh là gì
Eighteen tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết eighteen tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với eighteen trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Twenty /ˈtwen.ti/: số 20
 • Forty-eight /ˈfɔː.ti eɪt/: số 48
 • Seventeen /ˌsev.ənˈtiːn/: số 17
 • Ninety /ˈnaɪn.ti/: số 90
 • Sixty-one /ˈsɪk.sti wʌn/: số 61
 • Thirty-three /ˈθɜː.ti θriː/: số 33
 • Zero /ˈzɪə.rəʊ/: số 0
 • Seventy-seven /ˈsev.ən.ti ˈsev.ən/: số 77
 • Eight /eɪt/: số 8
 • Sixty-three /ˈsɪk.sti θriː/: số 63
 • One hundred thousand /wʌn ˈhʌn.drəd ˈθaʊ.zənd/: 100.000
 • Ninety-six /ˈnaɪn.ti sɪks/: số 96
 • Ninety-seven /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/: số 97
 • Three /θriː/: số 3
 • Forty-three /ˈfɔː.ti θriː/: số 43
 • Fifty-eight /ˈfɪf.ti eɪt/: số 58
 • Thirty-four /ˈθɜː.ti fɔːr/: số 34
 • Fifty-six /ˈfɪf.ti sɪks/: số 56
 • Twenty-one /ˈtwen.ti wʌn/: số 21
 • Seventy-three /ˈsev.ən.ti θriː/: số 73

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc eighteen tiếng anh là gì, câu trả lời là eighteen nghĩa là số 18. Để đọc đúng từ eighteen cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ eighteen theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Eighteen tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang