logo vui cười lên

Con bê tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vui cuoi len đã giới thiệu về tên gọi của một số con vật quen thuộc như con bò Tây Tạng, con bò tóc rậm, con bò đực, con bò rừng, con bò sữa, con bò cái, con bò tót, con lừa, con trâu, con nghé, con ngựa vằn, con ngựa , … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một con vật khác cũng rất quen thuộc đó là con bê. Nếu bạn chưa biết con bê tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Con bê tiếng anh là gì
Con bê tiếng anh là gì

Con bê tiếng anh là gì

Con bê tiếng anh gọi là calf , phiên âm đọc là /kɑ:f/

Calf /kɑ:f/

Để đọc đúng tên tiếng anh của con bê rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ calf rồi nói theo là đọc được ngay. Tất nhiên, bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /kɑ:f/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ calf thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý: nhiều bạn tìm từ tiếng anh sẽ thấy có một từ khác để chỉ con bê đó là từ calve (calves). Hai từ calf và calves này thực ra là một, từ calves là số nhiều của từ calf chứ không phải hai từ khác nhau. Nếu bạn muốn nói về 1 con bê thì dùng từ calf, còn nếu từ 2 con bê trở lên thì dùng từ calves.

Xem thêm: Con bò tiếng anh là gì

Con bê tiếng anh là gì
Con bê tiếng anh là gì

Xem thêm một số con vật khác trong tiếng anh

Ngoài con bê thì vẫn còn có rất nhiều loài động vật khác, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các con vật khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp nhé.

 • Cockroach /ˈkɒk.rəʊtʃ/: con gián
 • Sea lion /ˈsiː ˌlaɪ.ən/: con sư tử biển
 • Gnu /nuː/: linh dương đầu bò
 • Chipmunk /ˈtʃɪp.mʌŋk/: chuột sóc
 • Turtle /’tə:tl/: rùa nước
 • Emu /ˈiː.mjuː/: chim đà điểu châu Úc
 • Salmon /´sæmən/: cá hồi
 • Rooster /ˈruː.stər/: con gà trống
 • Raccoon /rækˈuːn/: con gấu mèo (có thể viết là racoon)
 • Drake /dreik/ : vịt đực
 • Chicken /’t∫ikin/: con gà nói chung
 • Walrus /ˈwɔːl.rəs/: con voi biển
 • Mole /məʊl/: con chuột chũi
 • Slug /slʌɡ/: con sên trần (không có vỏ bên ngoài)
 • Rabbit /ˈræbɪt/: con thỏ
 • Mussel /ˈmʌs.əl/: con trai
 • Mammoth /ˈmæm.əθ/: con voi ma mút
 • Kangaroo /ˌkæŋ.ɡərˈuː/: con chuột túi
 • Boar /bɔː/: con lợn đực, con lợn rừng
 • Mule /mjuːl/: con la
 • Panda /ˈpæn.də/: con gấu trúc
 • Panther /ˈpæn.θər/: con báo đen
 • Chick /t∫ik/: con gà con
 • Sheep /ʃiːp/: con cừu
 • Alligator /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/: cá sấu Mỹ
 • Cow /kaʊ/: con bò
 • Killer whale /ˈkɪl.ə ˌweɪl/: cá voi sát thủ
 • Goldfish /’ɡoʊld,fɪʃ/: con cá vàng
 • Kitten /ˈkɪt.ən/: con mèo con
 • Dolphin /´dɔlfin/: cá heo
 • Jaguar /ˈdʒæɡ.ju.ər/: con báo hoa mai
 • Ant /ænt/: con kiến
 • Deer /dɪə/: con nai
 • Skate /skeit/: cá đuối
 • Kingfisher /ˈkɪŋˌfɪʃ.ər/: con chim bói cá
Con bê tiếng anh là gì
Con bê tiếng anh là gì

Như vậy, nếu bạn thắc mắc con bê tiếng anh là gì thì câu trả lời là calf, phiên âm đọc là /kɑ:f/. Lưu ý là calf để chỉ về con bê nói chung, các giống bê khác nhau sẽ có tên gọi riêng khác nhau. Về cách phát âm, từ calf trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ calf rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ calf chuẩn hơn nữa thì hãy xem cách đọc theo phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Con bê tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang