logo vui cười lên

Seventeen tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này Vuicuoilen sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ seventeen vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ seventeen như seventeen tiếng anh là gì, seventeen là gì, seventeen tiếng Việt là gì, seventeen nghĩa là gì, nghĩa seventeen tiếng Việt, dịch nghĩa seventeen, …

Vui Cười Lên
Seventeen tiếng anh là gì

Seventeen tiếng anh là gì

Seventeen tiếng anh nghĩa là số 17.

Seventeen /ˌsev.ənˈtiːn/

Để đọc đúng từ seventeen trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ seventeen. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 17 tiếng anh là gì

Số 17 tiếng anh là gì
Seventeen tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết seventeen tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với seventeen trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Thirty-eight /ˈθɜː.ti eɪt/: số 38
 • Sixty /ˈsɪk.sti/: số 60
 • Ninety-two /ˈnaɪn.ti tuː/: số 92
 • Forty-five /ˈfɔː.ti faɪv/: số 45
 • Eleven /ɪˈlev.ən/: số 11
 • Ninety-one /ˈnaɪn.ti wʌn/: số 91
 • Seventy-two /ˈsev.ən.ti tuː/: số 72
 • Seventy /ˈsev.ən.ti/: số 70
 • One hundred /wʌn ˈhʌn.drəd/: số 100
 • Sixty-eight /ˈsɪk.sti eɪt/: số 68
 • Sixty-six /ˈsɪk.sti sɪks/: số 66
 • Sixty-three /ˈsɪk.sti θriː/: số 63
 • Ninety-nine /ˈnaɪn.ti naɪn/: số 99
 • Seventy-nine /ˈsev.ən.ti naɪn/: số 79
 • Seventy-four /ˈsev.ən.ti fɔːr/: số 74
 • Twenty /ˈtwen.ti/: số 20
 • Eighty-seven /ˈeɪ.ti ˈsev.ən/: số 87
 • Fifty-five /ˈfɪf.ti faɪv/: số 55
 • Ninety-six /ˈnaɪn.ti sɪks/: số 96
 • Fifty-two /ˈfɪf.ti tuː/: số 52

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc seventeen tiếng anh là gì, câu trả lời là seventeen nghĩa là số 17. Để đọc đúng từ seventeen cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ seventeen theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Seventeen tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang