logo vui cười lên

Thirty-four tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này VUICUOILEN sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Thirty-four vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Thirty-four như Thirty-four tiếng anh là gì, Thirty-four là gì, Thirty-four tiếng Việt là gì, Thirty-four nghĩa là gì, nghĩa Thirty-four tiếng Việt, dịch nghĩa Thirty-four, …

Vui Cười Lên
Thirty-four tiếng anh là gì

Thirty-four tiếng anh là gì

Thirty-four tiếng anh nghĩa là số 34.

Thirty-four /θɜː.ti fɔːr/

Để đọc đúng từ Thirty-four trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ Thirty-four. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 34 tiếng anh là gì

Số 34 tiếng anh là gì
Thirty-four tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Thirty-four tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Thirty-four trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Ninety-nine /ˈnaɪn.ti naɪn/: số 99
 • Ten thousand /ten ˈθaʊ.zənd/: Số 10000
 • Eighty-six /ˈeɪ.ti sɪks/: số 86
 • Seventy-three /ˈsev.ən.ti θriː/: số 73
 • Five /faɪv/: số 5
 • Ninety /ˈnaɪn.ti/: số 90
 • Ten /ten/: số 10
 • Zero /ˈzɪə.rəʊ/: số 0
 • Nineteen /ˌnaɪnˈtiːn/: số 19
 • Seventy-two /ˈsev.ən.ti tuː/: số 72
 • Fifty-three /ˈfɪf.ti θriː/: số 53
 • Twenty-one /ˈtwen.ti wʌn/: số 21
 • Ninety-four /ˈnaɪn.ti fɔːr/: số 94
 • Forty-two /ˈfɔː.ti tuː/: số 42
 • Ninety-six /ˈnaɪn.ti sɪks/: số 96
 • Fifty-seven /ˈfɪf.ti ˈsev.ən/: số 57
 • Thirty-two /ˈθɜː.ti tuː/: số 32
 • Twenty /ˈtwen.ti/: số 20
 • Seventy-nine /ˈsev.ən.ti naɪn/: số 79
 • Twelve /twelv/: số 12

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Thirty-four tiếng anh là gì, câu trả lời là Thirty-four nghĩa là số 34. Để đọc đúng từ Thirty-four cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Thirty-four theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Thirty-four tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang