logo vui cười lên

Thirty-two tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này Vuicuoilen sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Thirty-two vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Thirty-two như Thirty-two tiếng anh là gì, Thirty-two là gì, Thirty-two tiếng Việt là gì, Thirty-two nghĩa là gì, nghĩa Thirty-two tiếng Việt, dịch nghĩa Thirty-two, …

Vui Cười Lên
Thirty-two tiếng anh là gì

Thirty-two tiếng anh là gì

Thirty-two tiếng anh nghĩa là số 32.

Thirty-two /ˈθɜː.ti tuː/

Để đọc đúng từ Thirty-two trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Đọc tiếng anh chuẩn theo phiên âm để biết cách đọc phiên âm từ Thirty-two. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 32 tiếng anh là gì

Số 32 tiếng anh là gì
Thirty-two tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Thirty-two tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Thirty-two trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Eighteen /ˌeɪˈtiːn/: số 18
 • Fifty /ˈfɪf.ti/: số 50
 • Eighty-eight /ˈeɪ.ti eɪt/: số 88
 • Five /faɪv/: số 5
 • Eighty-two /ˈeɪ.ti tuː/: số 82
 • Forty-four /ˈfɔː.ti fɔːr/: số 44
 • Twenty-seven /ˈtwen.ti ˈsev.ən/: số 27
 • Thirty-three /ˈθɜː.ti θriː/: số 33
 • Seventy-two /ˈsev.ən.ti tuː/: số 72
 • Sixty /ˈsɪk.sti/: số 60
 • Four /fɔːr/: số 4
 • Ninety-six /ˈnaɪn.ti sɪks/: số 96
 • Eighty /ˈeɪ.ti/: số 80
 • Twenty-eight /ˈtwen.ti eɪt/: số 28
 • Thirty /ˈθɜː.ti/: số 30
 • Two /tuː/: số 2
 • One thousand /wʌn ˈθaʊ.zənd/: số 1000
 • One billion /wʌn ˈbɪl.jən/: một tỉ
 • Seven /ˈsev.ən/: số 7
 • Ninety-eight /ˈnaɪn.ti eɪt/: số 98

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Thirty-two tiếng anh là gì, câu trả lời là Thirty-two nghĩa là số 32. Để đọc đúng từ Thirty-two cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Thirty-two theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Thirty-two tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang