logo vui cười lên

Nước Thái Lan tiếng anh là gì? Thailand hay Thai


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vuicuoilen sẽ giúp các bạn biết nước Thái Lan tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Thái Lan tiếng anh là gì
Thái Lan tiếng anh là gì

Nước Thái Lan tiếng anh là gì

Nước Thái Lan tiếng anh là Thailand, phiên âm đọc là /ˈtaɪ.lænd/

Thailand /ˈtaɪ.lænd/

Để phát âm đúng từ Thailand này các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ này. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Thailand thì có thể xem bài viết Cach doc phien am tieng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Thailand là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (T).

Nước Thái Lan tiếng anh là gì
Nước Thái Lan tiếng anh là gì

Phân biệt Thailand và Thai

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Thailand và Thai, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Thailand là tên của nước Thái Lan, còn Thai để chỉ những thứ thuộc về nước Thái Lan như là người Thái Lan, văn hóa Thái Lan, tiếng Thái Lan. Nếu bạn muốn nói về nước Thái Lan thì phải dùng từ Thailand chứ không phải Thai.

Nước Thái Lan tiếng anh là gì
Nước Thái Lan tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Thái Lan tiếng anh là gì thì câu trả lời là Thailand, phiên âm đọc là /ˈtaɪ.lænd/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (R) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Thailand còn có từ Thai các bạn hay bị nhầm lẫn, Thai nghĩa là người Thái Lan hoặc tiếng Thái Lan chứ không phải nước Thái Lan.Bạn đang xem bài viết: Nước Thái Lan tiếng anh là gì? Thailand hay Thai

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang