logo vui cười lên

Nước Anh tiếng anh là gì? England hay English


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Anh tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Anh tiếng anh là gì
Nước Anh tiếng anh là gì

Nước Anh tiếng anh là gì

Nước Anh tiếng anh viết là England, phiên âm đọc là /ˈɪŋ.ɡlənd/

England /ˈɪŋ.ɡlənd/

 

Để phát âm đúng từ England này các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ England thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là England là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (E).

Nước Anh tiếng anh là gì
Nước Anh tiếng anh là gì

Phân biệt England và English

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa England và English, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. England là tên của nước Anh trong tiếng anh, còn English để chỉ những thứ thuộc về nước Anh như là người Anh, văn hóa của Anh, tiếng Anh. Nếu bạn muốn nói về nước Anh thì phải dùng từ England chứ không phải English.

Lưu ý: England là nước Anh khác với Vương quốc Anh. Vương quốc Anh bao gồm nước Anh, nước Scotlen, nước Wales và Bắc Ai-len.

Nước Anh tiếng anh là gì
Nước Anh tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Laos /laʊs/: nước Lào
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Kenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-a
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Anh tiếng anh là gì thì câu trả lời là England, phiên âm đọc là /ˈɪŋ.ɡlənd/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (E) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ England còn có từ English các bạn hay bị nhầm lẫn, English nghĩa là người Anh hoặc tiếng Anh chứ không phải nước Anh.Bạn đang xem bài viết: Nước Anh tiếng anh là gì? England hay English

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang