logo vui cười lên

Seven tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này Vui cuoi len sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ seven vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ seven như seven tiếng anh là gì, seven là gì, seven tiếng Việt là gì, seven nghĩa là gì, nghĩa seven tiếng Việt, dịch nghĩa seven, …

Vui Cười Lên
Seven tiếng anh là gì

Seven tiếng anh là gì

Seven tiếng anh nghĩa là số 7.

Seven /ˈsev.ən/

Để đọc đúng từ seven trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Đọc tiếng anh chuẩn theo phiên âm để biết cách đọc phiên âm từ seven. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 7 tiếng anh là gì

Số 7 tiếng anh là gì
Seven tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết seven tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với seven trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Seventy-two /ˈsev.ən.ti tuː/: số 72
 • Fifty-six /ˈfɪf.ti sɪks/: số 56
 • Ninety-three /ˈnaɪn.ti θriː/: số 93
 • Forty-eight /ˈfɔː.ti eɪt/: số 48
 • One hundred thousand /wʌn ˈhʌn.drəd ˈθaʊ.zənd/: 100.000
 • Seventy-nine /ˈsev.ən.ti naɪn/: số 79
 • Ten thousand /ten ˈθaʊ.zənd/: Số 10000
 • Fifty-three /ˈfɪf.ti θriː/: số 53
 • Ninety-five /ˈnaɪn.ti faɪv/: số 95
 • Eighty-six /ˈeɪ.ti sɪks/: số 86
 • Thirty-nine /ˈθɜː.ti naɪn/: số 39
 • Twenty-five /ˈtwen.ti faɪv/: số 25
 • Fifteen /ˌfɪfˈtiːn/: số 15
 • Thirty-seven /ˈθɜː.ti ˈsev.ən/: số 37
 • Nineteen /ˌnaɪnˈtiːn/: số 19
 • Thirty-eight /ˈθɜː.ti eɪt/: số 38
 • One hundred /wʌn ˈhʌn.drəd/: số 100
 • Ninety /ˈnaɪn.ti/: số 90
 • Forty-six /ˈfɔː.ti sɪks/: số 46
 • Fifty /ˈfɪf.ti/: số 50

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc seven tiếng anh là gì, câu trả lời là seven nghĩa là số 7. Để đọc đúng từ seven cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ seven theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Seven tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang