logo vui cười lên

Nước Goa-tê-ma-la tiếng anh là gì? Guatemala hay Guatemalan


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Goa-tê-ma-la tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Goa-tê-ma-la tiếng anh là gì
Nước Goa-tê-ma-la tiếng anh là gì

Nước Goa-tê-ma-la tiếng anh là gì

Nước Goa-tê-ma-la tiếng anh viết là Guatemala, phiên âm đọc là /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/

Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/

Để phát âm đúng từ Guatemala các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Guatemala thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Guatemala là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (G).

Nước Goa-tê-ma-la tiếng anh là gì
Nước Goa-tê-ma-la tiếng anh là gì

Phân biệt Guatemala và Guatemalan

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Guatemala và Guatemalan, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Guatemala là tên của nước Goa-tê-ma-la trong tiếng anh, còn Guatemalan để chỉ những thứ thuộc về nước Goa-tê-ma-la như là người Goa-tê-ma-la, văn hóa Goa-tê-ma-la, tiếng Goa-tê-ma-la. Nếu bạn muốn nói về nước Goa-tê-ma-la thì phải dùng từ Guatemala chứ không phải Guatemalan.

Nước Goa-tê-ma-la tiếng anh là gì
Nước Goa-tê-ma-la tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Goa-tê-ma-la tiếng anh là gì thì câu trả lời là Guatemala, phiên âm đọc là /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (G) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Guatemala còn có từ Guatemalan các bạn hay bị nhầm lẫn, Guatemalan nghĩa là người Goa-tê-ma-la hoặc tiếng Goa-tê-ma-la chứ không phải nước Goa-tê-ma-la.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang