logo vui cười lên

Nước Pa-kit-tan tiếng anh là gì? Pakistan hay Pakistani


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Pa-kit-tan tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Pa-kit-tan để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Pa-kit-tan tiếng anh là gì
Nước Pa-kit-tan tiếng anh là gì

Nước Pa-kit-tan tiếng anh là gì

Nước Pa-kit-tan tiếng anh viết là Pakistan, phiên âm đọc là /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/

Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/

Để phát âm đúng từ Pakistan các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Pakistan thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Pakistan là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (P).

Nước Pa-kit-tan tiếng anh là gì
Nước Pa-kit-tan tiếng anh là gì

Phân biệt Pakistan và Pakistani

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Pakistan và Pakistani, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Pakistan là tên của nước Pa-kit-tan trong tiếng anh, còn Pakistani để chỉ những thứ thuộc về nước Pa-kit-tan như là người Pa-kit-tan, văn hóa Pa-kit-tan, tiếng Pa-kit-tan. Nếu bạn muốn nói về nước Pa-kit-tan thì phải dùng từ Pakistan chứ không phải Pakistani.

Nước Pa-kit-tan tiếng anh là gì
Nước Pa-kit-tan tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Kenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-a
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Pa-kit-tan tiếng anh là gì thì câu trả lời là Pakistan, phiên âm đọc là /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (P) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Pakistan còn có từ Pakistani các bạn hay bị nhầm lẫn, Pakistani nghĩa là người Pa-kit-tan hoặc tiếng Pa-kit-tan chứ không phải nước Pa-kit-tan.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang