logo vui cười lên

Nước Pa-kit-tan tiếng anh là gì? Pakistan hay Pakistani


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Pa-kit-tan tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Pa-kit-tan để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Pa-kit-tan tiếng anh là gì
Nước Pa-kit-tan tiếng anh là gì

Nước Pa-kit-tan tiếng anh là gì

Nước Pa-kit-tan tiếng anh viết là Pakistan, phiên âm đọc là /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/

Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/

Để phát âm đúng từ Pakistan các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Pakistan thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Pakistan là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (P).

Nước Pa-kit-tan tiếng anh là gì
Nước Pa-kit-tan tiếng anh là gì

Phân biệt Pakistan và Pakistani

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Pakistan và Pakistani, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Pakistan là tên của nước Pa-kit-tan trong tiếng anh, còn Pakistani để chỉ những thứ thuộc về nước Pa-kit-tan như là người Pa-kit-tan, văn hóa Pa-kit-tan, tiếng Pa-kit-tan. Nếu bạn muốn nói về nước Pa-kit-tan thì phải dùng từ Pakistan chứ không phải Pakistani.

Nước Pa-kit-tan tiếng anh là gì
Nước Pa-kit-tan tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Pa-kit-tan tiếng anh là gì thì câu trả lời là Pakistan, phiên âm đọc là /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (P) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Pakistan còn có từ Pakistani các bạn hay bị nhầm lẫn, Pakistani nghĩa là người Pa-kit-tan hoặc tiếng Pa-kit-tan chứ không phải nước Pa-kit-tan.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang