logo vui cười lên

Nước I-rắc tiếng anh là gì? Iraq hay Iraqi


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước I-rắc tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài I-rắc để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước I-rắc tiếng anh là gì
Nước I-rắc tiếng anh là gì

Nước I-rắc tiếng anh là gì

Nước I-rắc tiếng anh viết là Iraq, phiên âm đọc là /ɪˈrɑːk/

Iraq /ɪˈrɑːk/

Để phát âm đúng từ Iraq các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Iraq thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm trong tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Iraq là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (I).

Nước I-rắc tiếng anh là gì
Nước I-rắc tiếng anh là gì

Phân biệt Iraq và Iraqi

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Iraq và Iraqi, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Iraq là tên của nước I-rắc trong tiếng anh, còn Iraqi để chỉ những thứ thuộc về nước I-rắc như là người I-rắc, văn hóa I-rắc, tiếng I-rắc. Nếu bạn muốn nói về nước I-rắc thì phải dùng từ Iraq chứ không phải Iraqi.

Nước I-rắc tiếng anh là gì
Nước I-rắc tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Kenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-a
 • Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước I-rắc tiếng anh là gì thì câu trả lời là Iraq, phiên âm đọc là /ɪˈrɑːk/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (I) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Iraq còn có từ Iraqi các bạn hay bị nhầm lẫn, Iraqi nghĩa là người I-rắc hoặc tiếng I-rắc chứ không phải nước I-rắc.Bạn đang xem bài viết: Nước I-rắc tiếng anh là gì? Iraq hay Iraqi

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang