logo vui cười lên

Nước Ba Lan tiếng anh là gì? Poland hay Polish


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Ba Lan tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Ba Lan tiếng anh là gì
Nước Ba Lan tiếng anh

Nước Ba Lan tiếng anh là gì

Nước Ba Lan tiếng anh viết là Poland, phiên âm đọc là /ˈpəʊ.lənd/

Poland /ˈpəʊ.lənd/

Để phát âm đúng từ Poland các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Poland thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Poland là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (P).

Nước Ba Lan tiếng anh là gì
Nước Ba Lan tiếng anh là gì

Phân biệt Poland và Polish

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Poland và Polish, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Poland là tên của nước Ba Lan trong tiếng anh, còn Polish để chỉ những thứ thuộc về nước Ba Lan như là người Ba Lan, văn hóa Ba Lan, tiếng Ba Lan. Nếu bạn muốn nói về nước Ba Lan thì phải dùng từ Poland chứ không phải Polish.

Nước Ba Lan tiếng anh là gì
Nước Ba Lan tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Ba Lan tiếng anh là gì thì câu trả lời là Poland, phiên âm đọc là /ˈpəʊ.lənd/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (P) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Poland còn có từ Polish các bạn hay bị nhầm lẫn, Polish nghĩa là người Ba Lan hoặc tiếng Ba Lan chứ không phải nước Ba Lan.Bạn đang xem bài viết: Nước Ba Lan tiếng anh là gì? Poland hay Polish

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang