logo vui cười lên

Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì? Albania hay Albanian


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì
Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì

Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì

Nước An-ba-ni-a tiếng anh viết là Albania, phiên âm đọc là /ælˈbeɪ.ni.ə/

Albania /ælˈbeɪ.ni.ə/

Để phát âm đúng từ Albania các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Albania thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Albania là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (A).

Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì
Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì

Phân biệt Albania và Albanian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Albania và Albanian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Albania là tên của nước An-ba-ni-a trong tiếng anh, còn Albanian để chỉ những thứ thuộc về nước An-ba-ni-a như là người An-ba-ni-a, văn hóa An-ba-ni-a, tiếng An-ba-ni-a. Nếu bạn muốn nói về nước An-ba-ni-a thì phải dùng từ Albania chứ không phải Albanian.

Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì
Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì thì câu trả lời là Albania, phiên âm đọc là /ælˈbeɪ.ni.ə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (A) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Albania còn có từ Albanian các bạn hay bị nhầm lẫn, Albanian nghĩa là người An-ba-ni-a hoặc tiếng An-ba-ni-a chứ không phải nước An-ba-ni-a.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang