logo vui cười lên

Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì? Albania hay Albanian


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì
Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì

Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì

Nước An-ba-ni-a tiếng anh viết là Albania, phiên âm đọc là /ælˈbeɪ.ni.ə/

Albania /ælˈbeɪ.ni.ə/

Để phát âm đúng từ Albania các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Albania thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Albania là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (A).

Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì
Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì

Phân biệt Albania và Albanian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Albania và Albanian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Albania là tên của nước An-ba-ni-a trong tiếng anh, còn Albanian để chỉ những thứ thuộc về nước An-ba-ni-a như là người An-ba-ni-a, văn hóa An-ba-ni-a, tiếng An-ba-ni-a. Nếu bạn muốn nói về nước An-ba-ni-a thì phải dùng từ Albania chứ không phải Albanian.

Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì
Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Laos /laʊs/: nước Lào
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì thì câu trả lời là Albania, phiên âm đọc là /ælˈbeɪ.ni.ə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (A) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Albania còn có từ Albanian các bạn hay bị nhầm lẫn, Albanian nghĩa là người An-ba-ni-a hoặc tiếng An-ba-ni-a chứ không phải nước An-ba-ni-a.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang