logo vui cười lên

Nước Sờ-lo-va-ki-a tiếng anh là gì? Slovakia hay Slovak


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Sờ-lo-va-ki-a tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Sờ-lo-va-ki-a tiếng anh là gì
Nước Sờ-lo-va-ki-a tiếng anh là gì

Nước Sờ-lo-va-ki-a tiếng anh là gì

Nước Sờ-lo-va-ki-a tiếng anh viết là Slovakia, phiên âm đọc là /sləˈvæk.i.ə/

Slovakia /sləˈvæk.i.ə/

Để phát âm đúng từ Slovakia các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Slovakia thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Slovakia là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (S).

Nước Sờ-lo-va-ki-a tiếng anh là gì
Nước Sờ-lo-va-ki-a tiếng anh là gì

Phân biệt Slovakia và Slovak

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Slovakia và Slovak, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Slovakia là tên của nước Sờ-lo-va-ki-a trong tiếng anh, còn Slovak để chỉ những thứ thuộc về nước Sờ-lo-va-ki-a như là người Sờ-lo-va-ki-a, văn hóa Sờ-lo-va-ki-a, tiếng Sờ-lo-va-ki-a. Nếu bạn muốn nói về nước Sờ-lo-va-ki-a thì phải dùng từ Slovakia chứ không phải Slovak.

Nước Sờ-lo-va-ki-a tiếng anh là gì
Nước Sờ-lo-va-ki-a tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Scotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-len
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Laos /laʊs/: nước Lào
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Sờ-lo-va-ki-a tiếng anh là gì thì câu trả lời là Slovakia, phiên âm đọc là /sləˈvæk.i.ə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (S) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Slovakia còn có từ Slovak các bạn hay bị nhầm lẫn, Slovak nghĩa là người Sờ-lo-va-ki-a hoặc tiếng Sờ-lo-va-ki-a chứ không phải nước Sờ-lo-va-ki-a.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang