logo vui cười lên

Hoa đại tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vui cười lên đã giới thiệu về tên gọi của một số loại hoa trong tiếng anh như hoa phong lan, hoa lưu ly, hoa vi ô lét, hoa trà, hoa trạng nguyên, hoa bồ công anh, hoa ngọc bút, hoa dâm bụt, hoa chùm ngây, hoa quỳnh, hoa tử đinh hương, hoa đồng tiền, hoa anh đào, hoa nhài, hoa cúc họa mi, hoa dừa cạn, hoa mộc lan, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một loại hoa khác cũng rất quen thuộc đó là hoa đại. Nếu bạn chưa biết hoa đại tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Hoa đại tiếng anh là gì
Hoa đại tiếng anh là gì

Hoa đại tiếng anh là gì

Hoa đại tiếng anh gọi là plumeria, phiên âm tiếng anh đọc là /pluːˈmɛriə/.

Plumeria /pluːˈmɛriə/

Để đọc đúng tên tiếng anh của hoa đại rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ plumeria rồi nói theo là đọc được ngay. Bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /pluːˈmɛriə/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ plumeria thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý: từ plumeria để chỉ chung về hoa đại chứ không chỉ cụ thể về loại hoa đại nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về loại hoa đại nào thì phải nói theo tên riêng của loại hoa đại đó.

Xem thêm: Bông hoa bằng tiếng anh

Hoa đại tiếng anh là gì
Hoa đại tiếng anh là gì

Một số loại hoa khác trong tiếng anh

Ngoài hoa đại thì vẫn còn có rất nhiều loại hoa khác rất quen thuộc, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các loại hoa khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp.

 • Goat weed /ɡəʊt wiːd/: hoa cứt lợn, hoa ngũ sắc
 • Foxglove /ˈfɒksɡlʌv/: hoa mao địa hoàng
 • Cockscomb /ˈkɒkskəʊm/: hoa mào gà
 • Dahlia /ˈdeɪ.li.ə/: hoa thược dược
 • Milkwood pine /mɪlk wʊd paɪn/: hoa sữa
 • Daisy /ˈdeɪzi/: hoa cúc họa mi
 • Fuchsia /ˈfjuː.ʃə/: hoa lồng đèn
 • Pansy /ˈpænzi/: hoa phăng xê, hoa bướm
 • Gardenia /ɡɑːˈdiː.ni.ə/: hoa dành dành, ngọc bút
 • Tulip /ˈtjuːlɪp/: hoa tuy-líp
 • Bluebell /ˈbluː.bel/: hoa chuông
 • Daffodil /ˈdæfədɪl/: hoa thủy tiên vàng
 • Flamboyant /flæmˈbɔɪənt/: hoa phượng
 • Narcissus /nɑːrˈsɪsəs/: hoa thủy tiên
 • Magnolia /mæɡˈnəʊ.li.ə/: hoa mộc lan
 • Petunia /pəˈtʃuː.ni.ə/: hoa dã yên thảo
 • Gladiolus /ɡlædiˈoʊləs/: hoa lay ơn
 • Dandelion /ˈdændɪlaɪən/: hoa bồ công anh
 • Orchid /ˈɔːkɪd/: hoa phong lan
 • Lotus /ˈləʊ.təs/: hoa sen
 • Arum lily /’eərəmˈlɪl.i/: hoa loa kèn
 • Forsythia /fɔːˈsaɪ.θi.ə/: hoa nghinh xuân
 • Rose /rəʊz/: hoa hồng
 • Jasmine /ˈdʒæz.mɪn/: hoa nhài
 • Camellia /kəˈmiː.li.ə/: hoa trà
 • Columbine /ˈkɒl.əm.baɪn/: hoa bồ câu
 • Forget-me-not /fɚˈɡet.mi.nɑːt/: hoa lưu ly
 • Cherry blossom /ˈtʃer.i ˈblɒs.əm/: hoa anh đào
 • Hyacinth /ˈhaɪ.ə.sɪnθ/: hoa dạ lan hương
 • Apricot blossom /ˈeɪ.prɪ.kɒtˈblɒs.əm/: hoa mai
 • Snapdragon /ˈsnæpˌdræɡ.ən/: hoa mõm chó
 • Eglantine /ˈeɡləntaɪn/: hoa tầm xuân
 • Peony /ˈpiː.ə.ni/: hoa mẫu đơn
 • Sword Orchid /sɔːd ˈɔː.kɪd/: hoa địa lan
 • Phalaenopsis /ˌfælɪˈnɒpsɪs/: hoa Lan hồ điệp
Hoa đại tiếng anh là gì
Hoa đại tiếng anh là gì

Như vậy, nếu bạn thắc mắc hoa đại tiếng anh là gì thì câu trả lời là plumeria, phiên âm đọc là /pluːˈmɛriə/. Lưu ý là plumeria để chỉ chung về hoa đại chứ không chỉ cụ thể về loại hoa đại nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về hoa đại thuộc loại nào thì cần gọi theo tên cụ thể của loại hoa đại đó. Về cách phát âm, từ plumeria trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ plumeria rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ plumeria chuẩn hơn nữa thì hãy xem phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa.Bạn đang xem bài viết: Hoa đại tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang