logo vui cười lên

Hoa mào gà tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vui cười lên đã giới thiệu về tên gọi của một số loại hoa trong tiếng anh như kim ngân hoa, hoa diên vĩ, hoa huệ, hoa xương rồng, hoa hồng, hoa lan hồ điệp, hoa bồ công anh, hoa sữa, hoa cẩm tú cầu, hoa thược dược, hoa súng, hoa mười giờ, hoa dừa cạn, hoa trà, hoa phù dung, hoa giấy, hoa phong lữ thảo, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một loại hoa khác cũng rất quen thuộc đó là hoa mào gà. Nếu bạn chưa biết hoa mào gà tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Hoa mào gà tiếng anh là gì
Hoa mào gà tiếng anh là gì

Hoa mào gà tiếng anh là gì

Hoa mào gà tiếng anh gọi là cockscomb flower, phiên âm tiếng anh đọc là /ˈkɒkskəʊm flaʊər/.

Cockscomb flower /ˈkɒkskəʊm flaʊər/

Để đọc đúng tên tiếng anh của hoa mào gà rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ cockscomb flower rồi nói theo là đọc được ngay. Bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /ˈkɒkskəʊm flaʊər/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ cockscomb flower thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý:

 • Hoa mào gà còn có tên gọi khác là hoa kê đầu, hoa kê cốt tử, hoa mồng gà.
 • Từ cockscomb flower để chỉ chung về hoa mào gà chứ không chỉ cụ thể về loại hoa mào gà nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về loại hoa mào gà nào thì phải nói theo tên riêng của loại hoa mào gà đó.

Xem thêm: Bông hoa trong tiếng anh là gì, đọc như thế nào cho đúng

Hoa mào gà tiếng anh là gì
Hoa mào gà tiếng anh là gì

Một số loại hoa khác trong tiếng anh

Ngoài hoa mào gà thì vẫn còn có rất nhiều loại hoa khác rất quen thuộc, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các loại hoa khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp.

 • Violet /ˈvaɪələt/: hoa vi-ô-lét
 • Bluebell /ˈbluː.bel/: hoa chuông
 • Michelia: hoa ngọc lan
 • Fuchsia /ˈfjuː.ʃə/: hoa lồng đèn
 • Daisy /ˈdeɪzi/: hoa cúc họa mi
 • Hydrangea /haɪˈdreɪn.dʒə/: hoa cẩm tú cầu
 • Golden chain flowers /ˈɡəʊl.dən tʃeɪn flaʊər/: muồng hoàng yến/bò cạp vàng
 • Peony /ˈpiː.ə.ni/: hoa mẫu đơn
 • Poinsettia /ˌpɔɪnˈset.i.ə/: hoa trạng nguyên
 • Gardenia /ɡɑːˈdiː.ni.ə/: hoa dành dành, ngọc bút
 • Pansy /ˈpænzi/: hoa phăng xê, hoa bướm
 • Cockscomb /ˈkɒkskəʊm/: hoa mào gà
 • Iris /ˈaɪ.rɪs/: hoa diên vĩ
 • Confederate rose /kənˈfedərət rəuz/: hoa phù dung
 • Flamboyant /flæmˈbɔɪənt/: hoa phượng
 • Orchid /ˈɔːkɪd/: hoa phong lan
 • Lily /ˈlɪli/: hoa loa kèn (hoa huệ tây, hoa bách hợp)
 • Azalea /əˈzeɪ.li.ə/: hoa đỗ quyên
 • Goat weed /ɡəʊt wiːd/: hoa cứt lợn, hoa ngũ sắc
 • Sunflower /ˈsʌnflaʊər/: hoa hướng dương
 • Lagerstroemia /ˌleɪɡərˈstriːmiə/: hoa bằng lăng
 • Epihyllum: hoa quỳnh
 • Foxglove /ˈfɒksɡlʌv/: hoa mao địa hoàng
 • Dahlia /ˈdeɪ.li.ə/: hoa thược dược
 • Hibiscus /hɪˈbɪs.kəs/: hoa dâm bụt
 • Dandelion /ˈdændɪlaɪən/: hoa bồ công anh
 • Lotus /ˈləʊ.təs/: hoa sen
 • Milkwood pine /mɪlk wʊd paɪn/: hoa sữa
 • Clematis /ˈklem.ə.tɪs/: hoa ông lão
 • Moringa flower: hoa chùm ngây
 • Marigold /ˈmær.ɪ.ɡəʊld/: hoa cúc vạn thọ
 • Rose /rəʊz/: hoa hồng
 • Gerbera /ˈdʒəːb(ə)rə/: hoa đồng tiền
 • Honeysuckle /ˈhʌn.iˌsʌk.əl/: kim ngân hoa
 • Cherry blossom /ˈtʃer.i ˈblɒs.əm/: hoa anh đào
Hoa mào gà tiếng anh là gì
Hoa mào gà tiếng anh

Như vậy, nếu bạn thắc mắc hoa mào gà tiếng anh là gì thì câu trả lời là cockscomb flower, phiên âm đọc là /ˈkɒkskəʊm flaʊər/. Lưu ý là cockscomb flower để chỉ chung về hoa mào gà chứ không chỉ cụ thể về loại hoa mào gà nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về hoa mào gà thuộc loại nào thì cần gọi theo tên cụ thể của loại hoa mào gà đó. Về cách phát âm, từ cockscomb flower trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ cockscomb flower rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ cockscomb flower chuẩn hơn nữa thì hãy xem phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa.Bạn đang xem bài viết: Hoa mào gà tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang