logo vui cười lên

Hoa phù dung tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vui cười lên đã giới thiệu về tên gọi của một số loại hoa trong tiếng anh như hoa bằng lăng, hoa địa lan, hoa súng, hoa hồng, hoa oải hương, hoa hồng môn, hoa ti gôn, hoa mõm chó, hoa chùm ngây, hoa lan hồ điệp, hoa anh thảo, hoa huệ, hoa xương rồng, hoa cẩm chướng, hoa loa kèn, hoa nghệ tây, hoa giấy, hoa mộc lan, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một loại hoa khác cũng rất quen thuộc đó là hoa phù dung. Nếu bạn chưa biết hoa phù dung tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Hoa phù dung tiếng anh là gì
Hoa phù dung tiếng anh là gì

Hoa phù dung tiếng anh là gì

Hoa phù dung tiếng anh gọi là confederate rose, phiên âm tiếng anh đọc là /kənˈfedərət rəuz/.

Confederate rose /kənˈfedərət rəuz/

Để đọc đúng tên tiếng anh của hoa phù dung rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ confederate rose rồi nói theo là đọc được ngay. Bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /kənˈfedərət rəuz/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ confederate rose thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý:

 • Hoa phù dung còn được gọi là hoa phù dung thân mộc, hoa mộc phù dung, hoa địa phù dung, hoa phù dung núi, hoa mộc liên.
 • Từ confederate rose để chỉ chung về hoa phù dung chứ không chỉ cụ thể về loại hoa phù dung nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về loại hoa phù dung nào thì phải nói theo tên riêng của loại hoa phù dung đó.

Xem thêm: Bông hoa trong tiếng anh là gì

Hoa phù dung tiếng anh là gì
Hoa phù dung tiếng anh là gì

Một số loại hoa khác trong tiếng anh

Ngoài hoa phù dung thì vẫn còn có rất nhiều loại hoa khác rất quen thuộc, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các loại hoa khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp.

 • Periwinkle /ˈper.ɪˌwɪŋ.kəl/: hoa dừa cạn
 • Phalaenopsis /ˌfælɪˈnɒpsɪs/: hoa Lan hồ điệp
 • Geranium /dʒəˈreɪ.ni.əm/: hoa phong lữ thảo
 • Cyclamen /ˈsaɪkləmən/: hoa anh thảo
 • Cactus flower /ˈkæk.təs ‘flaʊər /: hoa xương rồng
 • Orchid /ˈɔːkɪd/: hoa phong lan
 • Camellia /kəˈmiː.li.ə/: hoa trà
 • Foxglove /ˈfɒksɡlʌv/: hoa mao địa hoàng
 • Hibiscus /hɪˈbɪs.kəs/: hoa dâm bụt
 • Lily /ˈlɪli/: hoa loa kèn (hoa huệ tây, hoa bách hợp)
 • Poinsettia /ˌpɔɪnˈset.i.ə/: hoa trạng nguyên
 • Carnation /kɑːˈneɪ.ʃən/: hoa cẩm chướng
 • Iris /ˈaɪ.rɪs/: hoa diên vĩ
 • Bluebell /ˈbluː.bel/: hoa chuông
 • Hydrangea /haɪˈdreɪn.dʒə/: hoa cẩm tú cầu
 • Rose /rəʊz/: hoa hồng
 • Jasmine /ˈdʒæz.mɪn/: hoa nhài
 • Gladiolus /ɡlædiˈoʊləs/: hoa lay ơn
 • Moringa flower: hoa chùm ngây
 • Tuberose /ˈtjuːbərəʊz/: hoa huệ
 • Confederate rose /kənˈfedərət rəuz/: hoa phù dung
 • Daisy /ˈdeɪzi/: hoa cúc họa mi
 • Azalea /əˈzeɪ.li.ə/: hoa đỗ quyên
 • Flamboyant /flæmˈbɔɪənt/: hoa phượng
 • Petunia /pəˈtʃuː.ni.ə/: hoa dã yên thảo
 • Lilac /ˈlaɪ.lək/: hoa tử đinh hương
 • Eglantine /ˈeɡləntaɪn/: hoa tầm xuân
 • Moss rose /mɔːs roʊz/: hoa mười giờ
 • Lotus /ˈləʊ.təs/: hoa sen
 • Oleander /ˌəʊ.liˈæn.dər/: hoa trúc đào
 • Poppy /ˈpɒpi/: hoa anh túc
 • Goat weed /ɡəʊt wiːd/: hoa cứt lợn, hoa ngũ sắc
 • Gardenia /ɡɑːˈdiː.ni.ə/: hoa dành dành, ngọc bút
 • Apricot blossom /ˈeɪ.prɪ.kɒtˈblɒs.əm/: hoa mai
 • Golden chain flowers /ˈɡəʊl.dən tʃeɪn flaʊər/: muồng hoàng yến/bò cạp vàng
Hoa phù dung tiếng anh là gì
Hoa phù dung tiếng anh 

Như vậy, nếu bạn thắc mắc hoa phù dung tiếng anh là gì thì câu trả lời là confederate rose, phiên âm đọc là /kənˈfedərət rəuz/. Lưu ý là confederate rose để chỉ chung về hoa phù dung chứ không chỉ cụ thể về loại hoa phù dung nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về hoa phù dung thuộc loại nào thì cần gọi theo tên cụ thể của loại hoa phù dung đó. Về cách phát âm, từ confederate rose trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ confederate rose rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ confederate rose chuẩn hơn nữa thì hãy xem phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang