logo vui cười lên

Con sóc tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vuicuoilen đã giới thiệu về tên gọi của một số con vật khá quen thuộc như con chim đại bàng, con chim cắt, con chim vàng anh, con chim họa mi, con chim bói cá, con chim chào mào, con chim sẻ, con khỉ, con ong, con kiến, con bướm, con ve sầu, con lươn, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một con vật khác cũng rất quen thuộc đó là con sóc. Nếu bạn chưa biết con sóc tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Con sóc tiếng anh là gì
Con sóc tiếng anh là gì

Con sóc tiếng anh là gì

Con sóc tiếng anh gọi là squirrel, phiên âm tiếng anh đọc là /ˈskwɪr.əl/.

Squirrel /ˈskwɪr.əl/

Để đọc đúng tên tiếng anh của con sóc rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ squirrel rồi nói theo là đọc được ngay. Bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /ˈskwɪr.əl/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ squirrel thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn cách đọc tiếng anh bằng phiên âm để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý: từ squirrel để chỉ chung cho con sóc, còn cụ thể loại sóc nào thì sẽ có tên riêng hoặc cách gọi riêng cho từng loại. Ví dụ như sóc bay, sóc lửa, sóc đất, sóc sugar, sóc Bắc Mỹ, … mỗi loại sóc sẽ có cách gọi riêng.

Con sóc tiếng anh là gì
Con sóc tiếng anh là gì

Xem thêm một số con vật khác trong tiếng anh

Ngoài con sóc thì vẫn còn có rất nhiều con vật khác rất quen thuộc, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các con vật khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp nhé.

 • Swan /swɒn/: con chim thiên nga
 • Rat /ræt/: con chuột lớn (thường nói về loài chuột cống)
 • Mule /mjuːl/: con la
 • Quail /kweil/: con chim cút
 • Ladybird /ˈleɪ.di.bɜːd/: con bọ rùa
 • Canary /kəˈneə.ri/: con chim hoàng yến
 • Dragonfly /ˈdræɡ.ən.flaɪ/: con chuồn chuồn
 • Dove /dʌv/: con chim bồ câu trắng
 • Pony /ˈpəʊ.ni/: con ngựa con
 • Swordfish /ˈsɔːrdfɪʃ/: cá kiếm
 • Heron /ˈher.ən/: con chim diệc
 • Calve /kɑːvs/: con bê, con bò con (con bê), con nghé (con trâu con)
 • Monkey /ˈmʌŋ.ki/: con khỉ
 • Octopus /ˈɒk.tə.pəs/: con bạch tuộc
 • Chimpanzee /ˌtʃɪm.pænˈziː/: vượn Châu phi
 • Toad /təʊd/: con cóc
 • Ant /ænt/: con kiến
 • Mosquito /məˈskiː.təʊ/ : con muỗi
 • Frog /frɒɡ/: con ếch
 • Gander /’gændə/: con ngỗng đực
 • Cicada /sɪˈkɑː.də/: con ve sầu
 • Centipede /ˈsen.tɪ.piːd/: con rết
 • Highland cow /haɪ.lənd ˈkaʊ/: bò tóc rậm
 • Mink /mɪŋk/: con chồn
 • Lobster /ˈlɑːb.stɚ/: con tôm hùm
 • Piggy /’pigi/: con lợn con
 • Herring /ˈher.ɪŋ/: con cá trích
 • Turkey /’tə:ki/: con gà tây
 • Boar /bɔː/: con lợn đực, con lợn rừng
 • Shellfish /ˈʃel.fɪʃ/: con ốc biển
 • Bird /bɜːd/: con chim
 • Tuna /ˈtuːnə/: cá ngừ
 • Yak /jæk/: bò Tây Tạng
 • Toucan /ˈtuːkən/: con chim tu-can
 • Crocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/: cá sấu thông thường
Con sóc tiếng anh là gì
Con sóc tiếng anh là gì

Như vậy, nếu bạn thắc mắc con sóc tiếng anh là gì thì câu trả lời là squirrel, phiên âm đọc là /ˈskwɪr.əl/. Lưu ý là squirrel để chỉ chung về con sóc chứ không chỉ cụ thể về loại nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về con sóc thuộc giống nào thì cần gọi theo tên cụ thể của từng loại đó. Về cách phát âm, từ squirrel trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ squirrel rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ squirrel chuẩn hơn nữa thì hãy xem cách đọc theo phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa sẽ chuẩn hơn

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang