logo vui cười lên

Hoa hồng môn tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vui cười lên đã giới thiệu về tên gọi của một số loại hoa trong tiếng anh như hoa mộc lan, hoa bằng lăng, hoa oải hương, hoa trạng nguyên, hoa đồng tiền, hoa mõm chó, hoa thủy tiên, hoa phượng, hoa bồ công anh, hoa dã yên thảo, hoa chùm ngây, hoa tử đinh hương, hoa lưu ly, hoa trà, hoa cúc họa mi, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một loại hoa khác cũng rất quen thuộc đó là hoa hồng môn. Nếu bạn chưa biết hoa hồng môn tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Hoa hồng môn tiếng anh là gì
Hoa hồng môn tiếng anh là gì

Hoa hồng môn tiếng anh là gì

Hoa hồng môn tiếng anh gọi là anthurium, phiên âm tiếng anh đọc là /ænˈθjuːriəm/.

Anthurium /ænˈθjuːriəm/

Để đọc đúng tên tiếng anh của hoa hồng môn rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ anthurium rồi nói theo là đọc được ngay. Bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /ænˈθjuːriəm/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ anthurium thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý:

 • Hoa hồng môn còn được gọi là hoa môn hồng, hoa vĩ hoa tròn, hoa buồm đỏ.
 • Từ anthurium để chỉ chung về hoa hồng môn chứ không chỉ cụ thể về loại hoa hồng môn nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về loại hoa hồng môn nào thì phải nói theo tên riêng của loại hoa hồng môn đó.

Xem thêm: Bông hoa tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Hoa hồng môn tiếng anh là gì
Hoa hồng môn tiếng anh là gì

Một số loại hoa khác trong tiếng anh

Ngoài hoa hồng môn thì vẫn còn có rất nhiều loại hoa khác rất quen thuộc, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các loại hoa khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp.

 • Orchid /ˈɔːkɪd/: hoa phong lan
 • Tuberose /ˈtjuːbərəʊz/: hoa huệ
 • Hibiscus /hɪˈbɪs.kəs/: hoa dâm bụt
 • Marigold /ˈmær.ɪ.ɡəʊld/: hoa cúc vạn thọ
 • Lilac /ˈlaɪ.lək/: hoa tử đinh hương
 • Dandelion /ˈdændɪlaɪən/: hoa bồ công anh
 • Azalea /əˈzeɪ.li.ə/: hoa đỗ quyên
 • Camellia /kəˈmiː.li.ə/: hoa trà
 • Carnation /kɑːˈneɪ.ʃən/: hoa cẩm chướng
 • Poinsettia /ˌpɔɪnˈset.i.ə/: hoa trạng nguyên
 • Confederate rose /kənˈfedərət rəuz/: hoa phù dung
 • Cactus flower /ˈkæk.təs ‘flaʊər /: hoa xương rồng
 • Fuchsia /ˈfjuː.ʃə/: hoa lồng đèn
 • Lagerstroemia /ˌleɪɡərˈstriːmiə/: hoa bằng lăng
 • Coral Vine /ˈkɒr.əl vaɪn/: hoa Tigon
 • Lotus /ˈləʊ.təs/: hoa sen
 • Clematis /ˈklem.ə.tɪs/: hoa ông lão
 • Cockscomb /ˈkɒkskəʊm/: hoa mào gà
 • Milkwood pine /mɪlk wʊd paɪn/: hoa sữa
 • Violet /ˈvaɪələt/: hoa vi-ô-lét
 • Columbine /ˈkɒl.əm.baɪn/: hoa bồ câu
 • Plumeria /pluːˈmɛriə/: hoa đại
 • Daffodil /ˈdæfədɪl/: hoa thủy tiên vàng
 • Golden chain flowers /ˈɡəʊl.dən tʃeɪn flaʊər/: muồng hoàng yến/bò cạp vàng
 • Pansy /ˈpænzi/: hoa phăng xê, hoa bướm
 • Apricot blossom /ˈeɪ.prɪ.kɒtˈblɒs.əm/: hoa mai
 • Foxglove /ˈfɒksɡlʌv/: hoa mao địa hoàng
 • Sword Orchid /sɔːd ˈɔː.kɪd/: hoa địa lan
 • Sunflower /ˈsʌnflaʊər/: hoa hướng dương
 • Moringa flower: hoa chùm ngây
 • Peach blossom /piːtʃˈblɒs.əm/: hoa đào
 • Poppy /ˈpɒpi/: hoa anh túc
 • Climbing rose /ˈklaɪmɪŋ rəʊz/: hoa tường vi
 • Petunia /pəˈtʃuː.ni.ə/: hoa dã yên thảo
 • Geranium /dʒəˈreɪ.ni.əm/: hoa phong lữ thảo
Hoa hồng môn tiếng anh là gì
Hoa hồng môn tiếng anh

Như vậy, nếu bạn thắc mắc hoa hồng môn tiếng anh là gì thì câu trả lời là anthurium, phiên âm đọc là /ænˈθjuːriəm/. Lưu ý là anthurium để chỉ chung về hoa hồng môn chứ không chỉ cụ thể về loại hoa hồng môn nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về hoa hồng môn thuộc loại nào thì cần gọi theo tên cụ thể của loại hoa hồng môn đó. Về cách phát âm, từ anthurium trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ anthurium rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ anthurium chuẩn hơn nữa thì hãy xem phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa.Bạn đang xem bài viết: Hoa hồng môn tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang