logo vui cười lên

Five tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này Vuicuoilen sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ five vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ five như five tiếng anh là gì, five là gì, five tiếng Việt là gì, five nghĩa là gì, nghĩa five tiếng Việt, dịch nghĩa five, …

Vui Cười Lên
Five tiếng anh là gì

Five tiếng anh là gì

Five tiếng anh nghĩa là số 5.

Five /faɪv/

Để đọc đúng từ five trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ five. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 5 tiếng anh là gì

Số 5 tiếng anh là gì
Five tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết five tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với five trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Forty-two /ˈfɔː.ti tuː/: số 42
 • Forty-six /ˈfɔː.ti sɪks/: số 46
 • Sixty-two /ˈsɪk.sti tuː/: số 62
 • Eighty-six /ˈeɪ.ti sɪks/: số 86
 • Forty-one /ˈfɔː.ti wʌn/: số 41
 • Sixty-five /ˈsɪk.sti faɪv/: số 65
 • Twenty-two /ˈtwen.ti tuː/: số 22
 • Fifty-one /ˈfɪf.ti wʌn/: số 51
 • Seventy-eight /ˈsev.ən.ti eɪt/: số 78
 • Seventy-three /ˈsev.ən.ti θriː/: số 73
 • Sixty-one /ˈsɪk.sti wʌn/: số 61
 • Forty /ˈfɔː.ti/: số 40
 • Ninety-two /ˈnaɪn.ti tuː/: số 92
 • Eighty-nine /ˈeɪ.ti naɪn/: số 89
 • Eighty-five /ˈeɪ.ti faɪv/: số 85
 • Fifty /ˈfɪf.ti/: số 50
 • Thirty-three /ˈθɜː.ti θriː/: số 33
 • Forty-nine /ˈfɔː.ti naɪn/: số 49
 • Thirteen /θɜːˈtiːn/: số 13
 • Fourteen /ˌfɔːˈtiːn/: số 14

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc five tiếng anh là gì, câu trả lời là five nghĩa là số 5. Để đọc đúng từ five cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ five theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Five tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang