logo vui cười lên

One tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này V C L sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ one vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ one như one tiếng anh là gì, one là gì, one tiếng Việt là gì, one nghĩa là gì, nghĩa one tiếng Việt, dịch nghĩa one, …

Vui Cười Lên
One tiếng anh là gì

One tiếng anh là gì

One tiếng anh nghĩa là số 1.

One /wʌn/

Để đọc đúng từ one trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Đọc phiên âm tiếng anh theo chuẩn để biết cách đọc phiên âm từ one. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 1 tiếng anh là gì

Số 1 tiếng anh là gì
One tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết one tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với one trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Sixty-eight /ˈsɪk.sti eɪt/: số 68
 • Eighty-four /ˈeɪ.ti fɔːr/: số 84
 • Fifty-five /ˈfɪf.ti faɪv/: số 55
 • Forty-three /ˈfɔː.ti θriː/: số 43
 • Sixty-three /ˈsɪk.sti θriː/: số 63
 • Sixty-six /ˈsɪk.sti sɪks/: số 66
 • Fifty-nine /ˈfɪf.ti naɪn/: số 59
 • Eleven /ɪˈlev.ən/: số 11
 • Forty-one /ˈfɔː.ti wʌn/: số 41
 • Thirty-nine /ˈθɜː.ti naɪn/: số 39
 • Seventy-eight /ˈsev.ən.ti eɪt/: số 78
 • Thirty-two /ˈθɜː.ti tuː/: số 32
 • Thirty /ˈθɜː.ti/: số 30
 • Thirty-eight /ˈθɜː.ti eɪt/: số 38
 • One billion /wʌn ˈbɪl.jən/: một tỉ
 • Twelve /twelv/: số 12
 • Sixteen /ˌsɪkˈstiːn/: số 16
 • Eighty-five /ˈeɪ.ti faɪv/: số 85
 • Two /tuː/: số 2
 • Twenty-three /ˈtwen.ti θriː/: số 23

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc one tiếng anh là gì, câu trả lời là one nghĩa là số 1. Để đọc đúng từ one cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ one theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: One tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang