logo vui cười lên

One thousand tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này Vui cười lên sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ One thousand vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ One thousand như One thousand tiếng anh là gì, One thousand là gì, One thousand tiếng Việt là gì, One thousand nghĩa là gì, nghĩa One thousand tiếng Việt, dịch nghĩa One thousand, …

Vui Cười Lên
One thousand tiếng anh là gì

One thousand tiếng anh là gì

One thousand tiếng anh nghĩa là số 1000.

One thousand /wʌn ˈθaʊ.zənd/

Để đọc đúng từ One thousand trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Đọc chuẩn phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ One thousand. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 1000 tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
One thousand tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết One thousand tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với One thousand trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Fifty-nine /ˈfɪf.ti naɪn/: số 59
 • Two /tuː/: số 2
 • Thirty-two /ˈθɜː.ti tuː/: số 32
 • Fifty-six /ˈfɪf.ti sɪks/: số 56
 • Sixty-six /ˈsɪk.sti sɪks/: số 66
 • Thirty-five /ˈθɜː.ti faɪv/: số 35
 • Eighteen /ˌeɪˈtiːn/: số 18
 • Eighty-one /ˈeɪ.ti wʌn/: số 81
 • Forty-six /ˈfɔː.ti sɪks/: số 46
 • Seventy-two /ˈsev.ən.ti tuː/: số 72
 • Seventy-one /ˈsev.ən.ti wʌn/: số 71
 • Sixty-three /ˈsɪk.sti θriː/: số 63
 • Twelve /twelv/: số 12
 • Ninety /ˈnaɪn.ti/: số 90
 • Forty-nine /ˈfɔː.ti naɪn/: số 49
 • Seven /ˈsev.ən/: số 7
 • Eighty-three /ˈeɪ.ti θriː/: số 83
 • Six /sɪks/: số 6
 • Seventy-six /ˈsev.ən.ti sɪks/: số 76
 • Sixty-four /ˈsɪk.sti fɔːr/: số 64

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc One thousand tiếng anh là gì, câu trả lời là One thousand nghĩa là số 1000. Để đọc đúng từ One thousand cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ One thousand theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: One thousand tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang