logo vui cười lên

Ninety-nine tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này Vuicuoilen sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Ninety-nine vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Ninety-nine như Ninety-nine tiếng anh là gì, Ninety-nine là gì, Ninety-nine tiếng Việt là gì, Ninety-nine nghĩa là gì, nghĩa Ninety-nine tiếng Việt, dịch nghĩa Ninety-nine, …

Vui Cười Lên
Ninety-nine tiếng anh là gì

Ninety-nine tiếng anh là gì

Ninety-nine tiếng anh nghĩa là số 99.

Ninety-nine /ˈnaɪn.ti naɪn/

Để đọc đúng từ Ninety-nine trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Đọc phiên âm tiếng anh theo chuẩn để biết cách đọc phiên âm từ Ninety-nine. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 99 tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
Ninety-nine tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Ninety-nine tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Ninety-nine trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Fourteen /ˌfɔːˈtiːn/: số 14
 • Seventy-nine /ˈsev.ən.ti naɪn/: số 79
 • Sixty-three /ˈsɪk.sti θriː/: số 63
 • Twenty-two /ˈtwen.ti tuː/: số 22
 • Forty-one /ˈfɔː.ti wʌn/: số 41
 • Four /fɔːr/: số 4
 • Forty-three /ˈfɔː.ti θriː/: số 43
 • Fifty-five /ˈfɪf.ti faɪv/: số 55
 • Ninety-two /ˈnaɪn.ti tuː/: số 92
 • Six /sɪks/: số 6
 • Thirty-six /ˈθɜː.ti sɪks/: số 36
 • Sixty-six /ˈsɪk.sti sɪks/: số 66
 • One billion /wʌn ˈbɪl.jən/: một tỉ
 • Thirty-five /ˈθɜː.ti faɪv/: số 35
 • Seven /ˈsev.ən/: số 7
 • Seventy /ˈsev.ən.ti/: số 70
 • Thirty /ˈθɜː.ti/: số 30
 • Thirty-two /ˈθɜː.ti tuː/: số 32
 • Seventeen /ˌsev.ənˈtiːn/: số 17
 • Ninety-four /ˈnaɪn.ti fɔːr/: số 94

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Ninety-nine tiếng anh là gì, câu trả lời là Ninety-nine nghĩa là số 99. Để đọc đúng từ Ninety-nine cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Ninety-nine theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Ninety-nine tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang