logo vui cười lên

Số 1000 tiếng anh là gì? Đọc số một nghìn tiếng anh như thế nào


Trong tiếng anh thì số đếm là phần mà các bạn cần phải nhớ cũng như phải học gần như đầu tiên. Tất nhiên, đôi khi bạn lại quên mất cách viết, cách đọc của các số đếm ở trong tiếng anh. Vậy nên, bài viết này Vui cuoi len sẽ giúp các bạn nhớ lại vài kiến thức về số đếm nhé. Cụ thể bài viết này sẽ giúp các bạn biết số 1000 tiếng anh là gì và cách đọc số 1000 trong tiếng anh như thế nào.

Số 1000 tiếng anh là gì
Số 1000 tiếng anh là gì

Số 1000 tiếng anh là gì

Số 1000 tiếng anh là one thousand, phiên âm đọc là /wʌn ˈθaʊ.zənd/

One thousand /wʌn ˈθaʊ.zənd/

Số đếm trong tiếng anh khá dễ đọc nên bạn chỉ cần xem cách phát âm chuẩn của từ one thousand ở trên rồi đọc theo là được. Nếu bạn muốn đọc từ one thousand chuẩn hơn nữa thì có thể xem phiên âm của số 1000 kết hợp với cách đọc chuẩn để đọc. Cách đọc phiên âm bạn có thể tham khảo bài viết Hướng dẫn đọc chuẩn phiên âm tiếng anh để hiểu rõ hơn.

Lưu ý: Có một lưu ý nhỏ trong cách sử dụng số 1000, đây là số đếm nên không dùng khi nói về thứ hạng hay số thứ tự. Khi dùng để chỉ thứ hạng hay thứ tự thì số 1000 sẽ có cách viết và cách đọc khác. Các bạn tham khảo thêm bài viết Hướng dẫn đọc số thứ tự tiếng anh để hiểu rõ hơn.

Số 1000 tiếng anh là gì
Số 1000 tiếng anh là gì

Xem thêm các số khác trong tiếng anh

Sau khi đã biết số 1000 tiếng anh là gì, bạn có thể tham khảo một vài số đếm khác trong tiếng anh nhé. Biết đâu cũng có số bạn đang muốn tìm thì sao.

 • Six /sɪks/: số 6
 • Forty /ˈfɔː.ti/: số 40
 • Fifty-seven /ˈfɪf.ti ˈsev.ən/: số 57
 • Ninety-three /ˈnaɪn.ti θriː/: số 93
 • Eighty-nine /ˈeɪ.ti naɪn/: số 89
 • Thirty-five /ˈθɜː.ti faɪv/: số 35
 • Ninety-six /ˈnaɪn.ti sɪks/: số 96
 • Three /θriː/: số 3
 • Seventy-eight /ˈsev.ən.ti eɪt/: số 78
 • Thirty-four /ˈθɜː.ti fɔːr/: số 34
 • Sixty /ˈsɪk.sti/: số 60
 • Forty-one /ˈfɔː.ti wʌn/: số 41
 • Fifty-five /ˈfɪf.ti faɪv/: số 55
 • Sixty-two /ˈsɪk.sti tuː/: số 62
 • Sixteen /ˌsɪkˈstiːn/: số 16
 • Sixty-eight /ˈsɪk.sti eɪt/: số 68
 • Eighteen /ˌeɪˈtiːn/: số 18
 • Forty-seven /ˈfɔː.ti ˈsev.ən/: số 47
 • Seventy-three /ˈsev.ən.ti θriː/: số 73
 • Ninety-two /ˈnaɪn.ti tuː/: số 92
 • Ninety-nine /ˈnaɪn.ti naɪn/: số 99
 • Eighty-four /ˈeɪ.ti fɔːr/: số 84
 • Fifty-three /ˈfɪf.ti θriː/: số 53
 • Seventy-nine /ˈsev.ən.ti naɪn/: số 79
 • Seventy-two /ˈsev.ən.ti tuː/: số 72
 • Ninety-eight /ˈnaɪn.ti eɪt/: số 98
 • Thirty-three /ˈθɜː.ti θriː/: số 33
 • Seventeen /ˌsev.ənˈtiːn/: số 17
 • Sixty-seven /ˈsɪk.sti ˈsev.ən/: số 67
 • Ninety-four /ˈnaɪn.ti fɔːr/: số 94
 • Eighty /ˈeɪ.ti/: số 80
 • Twenty-four /ˈtwen.ti fɔːr/: số 24
 • Ninety-one /ˈnaɪn.ti wʌn/: số 91
 • Sixty-one /ˈsɪk.sti wʌn/: số 61
 • Thirty-seven /ˈθɜː.ti ˈsev.ən/: số 37
 • Thirteen /θɜːˈtiːn/: số 13
 • Eighty-seven /ˈeɪ.ti ˈsev.ən/: số 87
 • Eighty-five /ˈeɪ.ti faɪv/: số 85
 • One hundred thousand /wʌn ˈhʌn.drəd ˈθaʊ.zənd/: 100.000
 • One thousand /wʌn ˈθaʊ.zənd/: số 1000
 • Fourteen /ˌfɔːˈtiːn/: số 14
 • Forty-six /ˈfɔː.ti sɪks/: số 46
 • Fifteen /ˌfɪfˈtiːn/: số 15

Như vậy, nếu bạn thắc mắc số 1000 tiếng anh là gì thì câu trả lời rất đơn giản, số 1000 trong tiếng anh viết là one thousand, phiên âm đọc là /wʌn ˈθaʊ.zənd/. Cách đọc của số này khá đơn giản tuy nhiên về cách sử dụng thì bạn cũng nên lưu ý một chút. Khi nói về thứ hạng hay thứ tự sẽ có cách viết và đọc khác, không dùng là one thousand hay number one thousand.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang