logo vui cười lên

One hundred tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này VUICUOILEN sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ One hundred vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ One hundred như One hundred tiếng anh là gì, One hundred là gì, One hundred tiếng Việt là gì, One hundred nghĩa là gì, nghĩa One hundred tiếng Việt, dịch nghĩa One hundred, …

Vui Cười Lên
One hundred tiếng anh là gì

One hundred tiếng anh là gì

One hundred tiếng anh nghĩa là số 100.

One hundred /wʌn  ˈhʌn.drəd/

Để đọc đúng từ One hundred trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ One hundred. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 100 tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
One hundred tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết One hundred tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với One hundred trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Forty-one /ˈfɔː.ti wʌn/: số 41
 • Twenty-four /ˈtwen.ti fɔːr/: số 24
 • Fifty-four /ˈfɪf.ti fɔːr/: số 54
 • Four /fɔːr/: số 4
 • Fifty-eight /ˈfɪf.ti eɪt/: số 58
 • Eighty-six /ˈeɪ.ti sɪks/: số 86
 • Ten thousand /ten ˈθaʊ.zənd/: Số 10000
 • One hundred thousand /wʌn ˈhʌn.drəd ˈθaʊ.zənd/: 100.000
 • Fifty-seven /ˈfɪf.ti ˈsev.ən/: số 57
 • Seventeen /ˌsev.ənˈtiːn/: số 17
 • Forty /ˈfɔː.ti/: số 40
 • Twenty-eight /ˈtwen.ti eɪt/: số 28
 • Forty-two /ˈfɔː.ti tuː/: số 42
 • Eighty-one /ˈeɪ.ti wʌn/: số 81
 • Sixty-three /ˈsɪk.sti θriː/: số 63
 • Eighty-four /ˈeɪ.ti fɔːr/: số 84
 • Thirty-five /ˈθɜː.ti faɪv/: số 35
 • Eight /eɪt/: số 8
 • Zero /ˈzɪə.rəʊ/: số 0
 • Ninety-seven /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/: số 97

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc One hundred tiếng anh là gì, câu trả lời là One hundred nghĩa là số 100. Để đọc đúng từ One hundred cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ One hundred theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: One hundred tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang