logo vui cười lên

Ninety-eight tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này V C L sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Ninety-eight vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Ninety-eight như Ninety-eight tiếng anh là gì, Ninety-eight là gì, Ninety-eight tiếng Việt là gì, Ninety-eight nghĩa là gì, nghĩa Ninety-eight tiếng Việt, dịch nghĩa Ninety-eight, …

Vui Cười Lên
Ninety-eight tiếng anh là gì

Ninety-eight tiếng anh là gì

Ninety-eight tiếng anh nghĩa là số 98.

Ninety-eight /ˈnaɪn.ti eɪt/

Để đọc đúng từ Ninety-eight trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ Ninety-eight. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 98 tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
Ninety-eight tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Ninety-eight tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Ninety-eight trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Eighty /ˈeɪ.ti/: số 80
 • Fifty-six /ˈfɪf.ti sɪks/: số 56
 • Fifteen /ˌfɪfˈtiːn/: số 15
 • Eighty-seven /ˈeɪ.ti ˈsev.ən/: số 87
 • Forty /ˈfɔː.ti/: số 40
 • Ninety-two /ˈnaɪn.ti tuː/: số 92
 • Fifty-four /ˈfɪf.ti fɔːr/: số 54
 • Eighty-five /ˈeɪ.ti faɪv/: số 85
 • Thirty-seven /ˈθɜː.ti ˈsev.ən/: số 37
 • Fifty-eight /ˈfɪf.ti eɪt/: số 58
 • Sixty-one /ˈsɪk.sti wʌn/: số 61
 • Thirteen /θɜːˈtiːn/: số 13
 • Twenty /ˈtwen.ti/: số 20
 • One billion /wʌn ˈbɪl.jən/: một tỉ
 • Forty-two /ˈfɔː.ti tuː/: số 42
 • Sixty-four /ˈsɪk.sti fɔːr/: số 64
 • Thirty-three /ˈθɜː.ti θriː/: số 33
 • Thirty-nine /ˈθɜː.ti naɪn/: số 39
 • Twenty-five /ˈtwen.ti faɪv/: số 25
 • Seventy-seven /ˈsev.ən.ti ˈsev.ən/: số 77

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Ninety-eight tiếng anh là gì, câu trả lời là Ninety-eight nghĩa là số 98. Để đọc đúng từ Ninety-eight cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Ninety-eight theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Ninety-eight tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang