logo vui cười lên

Nước Sờ-ri-lan-ca tiếng anh là gì? Sri Lanka hay Sri Lankan


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Sờ-ri-lan-ca tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Sờ-ri-lan-ca để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Sờ-ri-lan-ca tiếng anh là gì
Nước Sờ-ri-lan-ca tiếng anh là gì

Nước Sờ-ri-lan-ca tiếng anh là gì

Nước Sờ-ri-lan-ca tiếng anh viết là Sri Lanka, phiên âm đọc là /ˌsriː ˈlæŋ.kə/

Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/

Để phát âm đúng từ Sri Lanka các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Sri Lanka thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Sri Lanka là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (S & L).

Nước Sờ-ri-lan-ca tiếng anh là gì
Nước Sờ-ri-lan-ca tiếng anh là gì

Phân biệt Sri Lanka và Sri Lankan

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Sri Lanka và Sri Lankan, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Sri Lanka là tên của nước Sờ-ri-lan-ca trong tiếng anh, còn Sri Lankan để chỉ những thứ thuộc về nước Sờ-ri-lan-ca như là người Sờ-ri-lan-ca, văn hóa Sờ-ri-lan-ca, tiếng Sờ-ri-lan-ca. Nếu bạn muốn nói về nước Sờ-ri-lan-ca thì phải dùng từ Sri Lanka chứ không phải Sri Lankan.

Nước Sờ-ri-lan-ca tiếng anh là gì
Nước Sờ-ri-lan-ca tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Laos /laʊs/: nước Lào
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Sờ-ri-lan-ca tiếng anh là gì thì câu trả lời là Sri Lanka, phiên âm đọc là /ˌsriː ˈlæŋ.kə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (S & L) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Sri Lanka còn có từ Sri Lankan các bạn hay bị nhầm lẫn, Sri Lankan nghĩa là người Sờ-ri-lan-ca hoặc tiếng Sờ-ri-lan-ca chứ không phải nước Sờ-ri-lan-ca.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang