logo vui cười lên

Nước Cộng hòa Síp tiếng anh là gì? Cyprus hay Cypriot


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Cộng Hòa Síp tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Cộng hòa Síp tiếng anh là gì
Nước Cộng hòa Síp tiếng anh

Nước Cộng Hòa Síp tiếng anh là gì

Nước Cộng Hòa Síp tiếng anh viết là Cyprus, phiên âm đọc là /ˈsaɪ.prəs/

Cyprus /ˈsaɪ.prəs/

Để phát âm đúng từ Cyprus các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Cyprus thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Cyprus là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (C).

Nước Cộng hòa Síp tiếng anh là gì
Nước Cộng hòa Síp tiếng anh là gì

Phân biệt Cyprus và Cypriot

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Cyprus và Cypriot, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Cyprus là tên của nước Cộng Hòa Síp trong tiếng anh, còn Cypriot để chỉ những thứ thuộc về nước Cộng Hòa Síp như là người Cộng Hòa Síp, văn hóa Cộng Hòa Síp, tiếng Cộng Hòa Síp. Nếu bạn muốn nói về nước Cộng Hòa Síp thì phải dùng từ Cyprus chứ không phải Cypriot.

Nước Cộng hòa Síp tiếng anh là gì
Nước Cộng hòa Síp tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Scotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-len
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Cộng Hòa Síp tiếng anh là gì thì câu trả lời là Cyprus, phiên âm đọc là /ˈsaɪ.prəs/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (C) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Cyprus còn có từ Cypriot các bạn hay bị nhầm lẫn, Cypriot nghĩa là người Cộng Hòa Síp hoặc tiếng Cộng Hòa Síp chứ không phải nước Cộng Hòa Síp.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang