logo vui cười lên

Nước Dim-ba-buê tiếng anh là gì? Zimbabwe hay Zimbabwean


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Dim-ba-buê tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Dim-ba-buê để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Dim-ba-buê tiếng anh là gì
Nước Dim-ba-buê tiếng anh là gì

Nước Dim-ba-buê tiếng anh là gì

Nước Dim-ba-buê tiếng anh viết là Zimbabwe, phiên âm đọc là /zɪmˈbɑːb.weɪ/

Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/

Để phát âm đúng từ Zimbabwe các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Zimbabwe thì có thể xem bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Zimbabwe là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (Z).

Nước Dim-ba-buê tiếng anh là gì
Nước Dim-ba-buê tiếng anh là gì

Phân biệt Zimbabwe và Zimbabwean

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Zimbabwe và Zimbabwean, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Zimbabwe là tên của nước Dim-ba-buê trong tiếng anh, còn Zimbabwean để chỉ những thứ thuộc về nước Dim-ba-buê như là người Dim-ba-buê, văn hóa Dim-ba-buê, tiếng Dim-ba-buê. Nếu bạn muốn nói về nước Dim-ba-buê thì phải dùng từ Zimbabwe chứ không phải Zimbabwean.

Nước Dim-ba-buê tiếng anh là gì
Nước Dim-ba-buê tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Dim-ba-buê tiếng anh là gì thì câu trả lời là Zimbabwe, phiên âm đọc là /zɪmˈbɑːb.weɪ/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (Z) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Zimbabwe còn có từ Zimbabwean các bạn hay bị nhầm lẫn, Zimbabwean nghĩa là người Dim-ba-buê hoặc tiếng Dim-ba-buê chứ không phải nước Dim-ba-buê.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang