logo vui cười lên

Nước Mô-dăm-bích tiếng anh là gì? Mozambique hay Mozambican


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Mô-dăm-bích tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Mô-dăm-bích để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Mô-dăm-bích tiếng anh là gì
Nước Mô-dăm-bích tiếng anh là gì

Nước Mô-dăm-bích tiếng anh là gì

Nước Mô-dăm-bích tiếng anh viết là Mozambique, phiên âm đọc là /ˌməʊ.zæmˈbiːk/

Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/

Để phát âm đúng từ Mozambique các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Mozambique thì có thể xem bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Mozambique là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (M).

Nước Mô-dăm-bích tiếng anh là gì
Nước Mô-dăm-bích tiếng anh là gì

Phân biệt Mozambique và Mozambican

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Mozambique và Mozambican, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Mozambique là tên của nước Mô-dăm-bích trong tiếng anh, còn Mozambican để chỉ những thứ thuộc về nước Mô-dăm-bích như là người Mô-dăm-bích, văn hóa Mô-dăm-bích, tiếng Mô-dăm-bích. Nếu bạn muốn nói về nước Mô-dăm-bích thì phải dùng từ Mozambique chứ không phải Mozambican.

Nước Mô-dăm-bích tiếng anh là gì
Nước Mô-dăm-bích tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Laos /laʊs/: nước Lào
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Mô-dăm-bích tiếng anh là gì thì câu trả lời là Mozambique, phiên âm đọc là /ˌməʊ.zæmˈbiːk/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (M) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Mozambique còn có từ Mozambican các bạn hay bị nhầm lẫn, Mozambican nghĩa là người Mô-dăm-bích hoặc tiếng Mô-dăm-bích chứ không phải nước Mô-dăm-bích.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang