logo vui cười lên

Ninety-one tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này VCL sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Ninety-one vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Ninety-one như Ninety-one tiếng anh là gì, Ninety-one là gì, Ninety-one tiếng Việt là gì, Ninety-one nghĩa là gì, nghĩa Ninety-one tiếng Việt, dịch nghĩa Ninety-one, …

Vui Cười Lên
Ninety-one tiếng anh là gì

Ninety-one tiếng anh là gì

Ninety-one tiếng anh nghĩa là số 91.

Ninety-one /ˈnaɪn.ti wʌn/

Để đọc đúng từ Ninety-one trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ Ninety-one. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 91 tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
Ninety-one tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Ninety-one tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Ninety-one trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Eighty-two /ˈeɪ.ti tuː/: số 82
 • Three /θriː/: số 3
 • Eighty-six /ˈeɪ.ti sɪks/: số 86
 • Forty-five /ˈfɔː.ti faɪv/: số 45
 • Thirteen /θɜːˈtiːn/: số 13
 • Thirty-six /ˈθɜː.ti sɪks/: số 36
 • Thirty-one /ˈθɜː.ti wʌn/: số 31
 • Thirty-nine /ˈθɜː.ti naɪn/: số 39
 • Ten /ten/: số 10
 • Forty /ˈfɔː.ti/: số 40
 • Twenty-seven /ˈtwen.ti ˈsev.ən/: số 27
 • Seventy-seven /ˈsev.ən.ti ˈsev.ən/: số 77
 • Fifty-nine /ˈfɪf.ti naɪn/: số 59
 • Eighty /ˈeɪ.ti/: số 80
 • Forty-seven /ˈfɔː.ti ˈsev.ən/: số 47
 • Thirty-seven /ˈθɜː.ti ˈsev.ən/: số 37
 • Twenty-nine /ˈtwen.ti naɪn/: số 29
 • Forty-six /ˈfɔː.ti sɪks/: số 46
 • Fifty-three /ˈfɪf.ti θriː/: số 53
 • Seventy /ˈsev.ən.ti/: số 70

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Ninety-one tiếng anh là gì, câu trả lời là Ninety-one nghĩa là số 91. Để đọc đúng từ Ninety-one cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Ninety-one theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Ninety-one tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang