logo vui cười lên

Seventy-one tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này V C L sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Seventy-one vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Seventy-one như Seventy-one tiếng anh là gì, Seventy-one là gì, Seventy-one tiếng Việt là gì, Seventy-one nghĩa là gì, nghĩa Seventy-one tiếng Việt, dịch nghĩa Seventy-one, …

Vui Cười Lên
Seventy-one tiếng anh là gì

Seventy-one tiếng anh là gì

Seventy-one tiếng anh nghĩa là số 71.

Seventy-one /ˈsev.ən.ti wʌn/

Để đọc đúng từ Seventy-one trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Đọc chuẩn phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ Seventy-one. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 71 tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
Seventy-one tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Seventy-one tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Seventy-one trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Five /faɪv/: số 5
 • One billion /wʌn ˈbɪl.jən/: một tỉ
 • Ninety-one /ˈnaɪn.ti wʌn/: số 91
 • Sixty-eight /ˈsɪk.sti eɪt/: số 68
 • Twelve /twelv/: số 12
 • One thousand /wʌn ˈθaʊ.zənd/: số 1000
 • Fourteen /ˌfɔːˈtiːn/: số 14
 • Seventeen /ˌsev.ənˈtiːn/: số 17
 • Ten /ten/: số 10
 • Eighty-four /ˈeɪ.ti fɔːr/: số 84
 • Sixty-two /ˈsɪk.sti tuː/: số 62
 • Fifty /ˈfɪf.ti/: số 50
 • Thirty-four /ˈθɜː.ti fɔːr/: số 34
 • Ninety-two /ˈnaɪn.ti tuː/: số 92
 • Ninety-eight /ˈnaɪn.ti eɪt/: số 98
 • Two /tuː/: số 2
 • Sixty /ˈsɪk.sti/: số 60
 • Fifty-one /ˈfɪf.ti wʌn/: số 51
 • Fifty-four /ˈfɪf.ti fɔːr/: số 54
 • Ten thousand /ten ˈθaʊ.zənd/: Số 10000

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Seventy-one tiếng anh là gì, câu trả lời là Seventy-one nghĩa là số 71. Để đọc đúng từ Seventy-one cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Seventy-one theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Seventy-one tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang