logo vui cười lên

Hoa mẫu đơn tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vui cười lên đã giới thiệu về tên gọi của một số loại hoa trong tiếng anh như hoa dành dành, hoa sữa, hoa đồng tiền, hoa xương rồng, hoa muồng hoàng yến, hoa anh thảo, hoa nghệ tây, hoa cúc vạn thọ, hoa bồ công anh, hoa thủy tiên, hoa trúc đào, hoa lay ơn, hoa sen, hoa trạng nguyên, hoa đào, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một loại hoa khác cũng rất quen thuộc đó là hoa mẫu đơn. Nếu bạn chưa biết hoa mẫu đơn tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Hoa mẫu đơn tiếng anh là gì
Hoa mẫu đơn tiếng anh là gì

Hoa mẫu đơn tiếng anh là gì

Hoa mẫu đơn tiếng anh gọi là peony, phiên âm tiếng anh đọc là /ˈpiː.ə.ni/.

Peony /ˈpiː.ə.ni/

Để đọc đúng tên tiếng anh của hoa mẫu đơn rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ peony rồi nói theo là đọc được ngay. Bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /ˈpiː.ə.ni/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ peony thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý:

 • Hoa mẫu đơn từng là quốc hoa của Trung Quốc nhưng hiện nay Trung Quốc đang không có quốc hoa chính thức. Còn Đài Loan thì có quốc hoa là hoa mai chứ không phải mẫu đơn.
 • Từ peony để chỉ chung về hoa mẫu đơn chứ không chỉ cụ thể về loại hoa mẫu đơn nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về loại hoa mẫu đơn nào thì phải nói theo tên riêng của loại hoa mẫu đơn đó.

Xem thêm: Bông hoa bằng tiếng anh là gì

Hoa mẫu đơn tiếng anh là gì
Hoa mẫu đơn tiếng anh là gì

Một số loại hoa khác trong tiếng anh

Ngoài hoa mẫu đơn thì vẫn còn có rất nhiều loại hoa khác rất quen thuộc, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các loại hoa khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp.

 • Mimosa /mɪˈmoʊsə/: hoa xấu hổ, hoa trinh nữ
 • Camellia /kəˈmiː.li.ə/: hoa trà
 • Moss rose /mɔːs roʊz/: hoa mười giờ
 • Iris /ˈaɪ.rɪs/: hoa diên vĩ
 • Dahlia /ˈdeɪ.li.ə/: hoa thược dược
 • Marigold /ˈmær.ɪ.ɡəʊld/: hoa cúc vạn thọ
 • Milkwood pine /mɪlk wʊd paɪn/: hoa sữa
 • Narcissus /nɑːrˈsɪsəs/: hoa thủy tiên
 • Plumeria /pluːˈmɛriə/: hoa đại
 • Jasmine /ˈdʒæz.mɪn/: hoa nhài
 • Cyclamen /ˈsaɪkləmən/: hoa anh thảo
 • Climbing rose /ˈklaɪmɪŋ rəʊz/: hoa tường vi
 • Cockscomb /ˈkɒkskəʊm/: hoa mào gà
 • Arum lily /’eərəmˈlɪl.i/: hoa loa kèn
 • Water lily /ˈwɔː.tə ˌlɪl.i/: hoa súng
 • Hyacinth /ˈhaɪ.ə.sɪnθ/: hoa dạ lan hương
 • Columbine /ˈkɒl.əm.baɪn/: hoa bồ câu
 • Forsythia /fɔːˈsaɪ.θi.ə/: hoa nghinh xuân
 • Bougainvillea /buː.ɡənˈvɪl.i.ə/: hoa giấy
 • Moringa flower: hoa chùm ngây
 • Bluebell /ˈbluː.bel/: hoa chuông
 • Lotus /ˈləʊ.təs/: hoa sen
 • Orchid /ˈɔːkɪd/: hoa phong lan
 • Michelia: hoa ngọc lan
 • Goat weed /ɡəʊt wiːd/: hoa cứt lợn, hoa ngũ sắc
 • Anthurium /ænˈθjuːriəm/: hoa hồng môn
 • Flamboyant /flæmˈbɔɪənt/: hoa phượng
 • Crocus /ˈkroʊkəs/: hoa nghệ tây
 • Carnation /kɑːˈneɪ.ʃən/: hoa cẩm chướng
 • Cherry blossom /ˈtʃer.i ˈblɒs.əm/: hoa anh đào
 • Sword Orchid /sɔːd ˈɔː.kɪd/: hoa địa lan
 • Rose /rəʊz/: hoa hồng
 • Phalaenopsis /ˌfælɪˈnɒpsɪs/: hoa Lan hồ điệp
 • Hydrangea /haɪˈdreɪn.dʒə/: hoa cẩm tú cầu
 • Tulip /ˈtjuːlɪp/: hoa tuy-líp
Hoa mẫu đơn tiếng anh là gì
Hoa mẫu đơn tiếng anh

Như vậy, nếu bạn thắc mắc hoa mẫu đơn tiếng anh là gì thì câu trả lời là peony, phiên âm đọc là /ˈpiː.ə.ni/. Lưu ý là peony để chỉ chung về hoa mẫu đơn chứ không chỉ cụ thể về loại hoa mẫu đơn nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về hoa mẫu đơn thuộc loại nào thì cần gọi theo tên cụ thể của loại hoa mẫu đơn đó. Về cách phát âm, từ peony trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ peony rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ peony chuẩn hơn nữa thì hãy xem phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang