logo vui cười lên

Con vẹt tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vuicuoilen đã giới thiệu về tên gọi của một số con vật như con chim sẻ, con đại bàng, con chim bồ câu, con chim cút, con bồ nông, con quạ, con chim công, con gà, con vịt, con ngan, con ngỗng, con chim chào mào,… Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một con vật khác cũng rất quen thuộc đó là con vẹt. Nếu bạn chưa biết con vẹt tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Con vẹt tiếng anh là gì
Con vẹt tiếng anh là gì

Con vẹt tiếng anh là gì

Con vẹt tiếng anh là parrot, phiên âm đọc là /ˈpær.ət/

Parrot /ˈpær.ət/

Để đọc đúng từ parrot rất đơn giản. Bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ parrot rồi nói theo là đọc được ngay. Tất nhiên, bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /ˈpær.ət/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ parrot thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý nhỏ: từ parrot này để chỉ chung cho con vẹt. Các bạn muốn chỉ cụ thể về giống vẹt, loại vẹt nào thì phải dùng từ vựng riêng để chỉ loài vẹt đó. Ví dụ như vẹt đuôi dài là parakeet, giống vẹt trắng ở nước Úc gọi là cockatoo hay Amazone parrot là giống vẹt đến từ khu vực Amazone, …

Con vẹt tiếng anh là gì
Con vẹt tiếng anh là gì

Xem thêm một số con vật khác trong tiếng anh

Ngoài con vẹt thì vẫn còn có rất nhiều loài động vật khác, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các con vật khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp nhé.

 • Pig /pɪɡ/: con lợn
 • Earthworm /ˈɜːθ.wɜːm/: con giun đất
 • Seagull /ˈsiː.ɡʌl/: chim hải âu
 • Panda /ˈpæn.də/: con gấu trúc
 • Hen /hen/: con gà mái
 • Sardine sɑːˈdiːn/: con cá mòi
 • Elephant /ˈel.ɪ.fənt/: con voi
 • Ladybird /ˈleɪ.di.bɜːd/: con bọ rùa
 • Calve /kɑːvs/: con bê, con bò con (con bê), con nghé (con trâu con)
 • Stork /stɔːk/: con cò
 • Scorpion /ˈskɔː.pi.ən/: con bọ cạp
 • Hummingbird /ˈhʌm.ɪŋ.bɜːd/: con chim ruồi
 • Wild boar /ˌwaɪld ˈbɔːr/: con lợn rừng (lợn lòi)
 • Eel /iːl/: con lươn
 • Jaguar /ˈdʒæɡ.ju.ər/: con báo hoa mai
 • Hare /heər/: con thỏ rừng, to hơn thỏ nhà, chạy nhanh, tai dài
 • Rhinoceros /raɪˈnɒs.ər.əs/: con tê giác
 • Firefly /ˈfaɪə.flaɪ/: con đom đóm
 • Vulture /ˈvʌl.tʃər/: con kền kền
 • Fish /fɪʃ/: con cá
 • Dragon /ˈdræɡ.ən/: con rồng
 • Bear /beər/: con gấu
 • Panther /ˈpæn.θər/: con báo đen
 • Mouse /maʊs/: con chuột (thường chỉ các loại chuột nhỏ)
 • Reindeer /ˈreɪn.dɪər/: con tuần lộc
 • Falcon /ˈfɒl.kən/: con chim ưng
 • Duckling /’dʌkliη/ : vịt con
 • Larva /ˈlɑː.və/: ấu trùng, con non chưa trưởng thành
 • Otter /ˈɒt.ər/: con rái cá
 • Mantis /ˈmæn.tɪs/: con bọ ngựa
 • Killer whale /ˈkɪl.ə ˌweɪl/: cá voi sát thủ
 • Clownfish /ˈklaʊnfɪʃ/: cá hề
 • Bull /bʊl/: con bò tót
 • Wild geese /waɪld ɡiːs/: ngỗng trời
 • Goat /ɡəʊt/: con dê
Con vẹt tiếng anh là gì
Con vẹt tiếng anh là gì

Như vậy, nếu bạn thắc mắc con vẹt tiếng anh là gì thì câu trả lời là parrot, phiên âm đọc là /ˈpær.ət/. Lưu ý là parrot để chỉ con vẹt nói chung chung chứ không chỉ loại vẹt cụ thể nào cả. Về cách phát âm, từ parrot trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ parrot rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ parrot chuẩn hơn nữa thì hãy xem cách đọc theo phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa sẽ chuẩn hơn.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang