logo vui cười lên

Con sư tử tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vuicuoilen đã giới thiệu về tên gọi của một số con vật như con lợn, con lợn rừng, con báo, con hổ, con sư tử, con linh dương, con hươu, con nai, con dơi, con kền kền, con cá sấu, con bồ nông, con bò, con trâu, con hươu cao cổ, con đà điểu, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một con vật khác cũng rất quen thuộc đó là con sư tử. Nếu bạn chưa biết con sư tử tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Con sư tử tiếng anh là gì
Con sư tử tiếng anh là gì

Con sư tử tiếng anh là gì

Con sư tử tiếng anh là lion, phiên âm đọc là /ˈlaɪ.ən/

Lion /ˈlaɪ.ən/

Để đọc đúng từ lion rất đơn giản. Bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ lion rồi nói theo là đọc được ngay. Tất nhiên, bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /ˈlaɪ.ən/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ lion thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý nhỏ: từ lion này để chỉ chung cho con sư tử. Các bạn muốn chỉ cụ thể về giống sư tử, loại sư tử nào thì phải dùng từ vựng riêng để chỉ loài sư tử đó. Ví dụ như sư tử núi, sư tử đồng bằng hay sư tử Grevy sẽ có tên gọi cụ thể khác nhau chứ không gọi chung là lion.

Con sư tử tiếng anh là gì
Con sư tử tiếng anh là gì

Xem thêm một số con vật khác trong tiếng anh

Ngoài con sư tử thì vẫn còn có rất nhiều loài động vật khác, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các con vật khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp nhé.

 • Carp /ka:p/: cá chép
 • Centipede /ˈsen.tɪ.piːd/: con rết
 • Stork /stɔːk/: con cò
 • Peacock /ˈpiː.kɒk/: con chim công
 • Salmon /´sæmən/: cá hồi
 • Seal /siːl/: con hải cẩu
 • Zebra /ˈzeb.rə/: con ngựa vằn
 • Damselfly /ˈdæmzəl flaɪ/: con chuồn chuồn kim
 • Calve /kɑːvs/: con bê, con bò con (con bê), con nghé (con trâu con)
 • Dromedary /ˈdrɒm.ə.dər.i/: lạc đà một bướu
 • Hare /heər/: con thỏ rừng, to hơn thỏ nhà, chạy nhanh, tai dài
 • Clam /klæm/: con ngêu
 • Hyena /haɪˈiːnə/: con linh cẩu
 • Caterpillar /ˈkæt.ə.pɪl.ər/: con sâu bướm
 • Whale /weɪl/: con cá voi
 • Quail /kweil/: con chim cút
 • Tortoise /’tɔ:təs/: con rùa cạn
 • Hummingbird /ˈhʌm.ɪŋ.bɜːd/: con chim ruồi
 • Chicken /’t∫ikin/: con gà nói chung
 • Old sow /əʊld sou/: con lợn sề
 • Mole /məʊl/: con chuột chũi
 • Skate /skeit/: cá đuối
 • Cat /kæt/: con mèo
 • Falcon /ˈfɒl.kən/: con chim ưng
 • Flea /fliː/: con bọ chét
 • Mouse /maʊs/: con chuột (thường chỉ các loại chuột nhỏ)
 • Bactrian /ˈbæk.tri.ən/: lạc đà hai bướu
 • Toucan /ˈtuːkən/: con chim tu-can
 • Kangaroo /ˌkæŋ.ɡərˈuː/: con chuột túi
 • Coyote /’kɔiout/: chó sói bắc mỹ
 • Yak /jæk/: bò Tây Tạng
 • Hen /hen/: con gà mái
 • Eagle /ˈiː.ɡəl/: chim đại bàng
 • Chipmunk /ˈtʃɪp.mʌŋk/: chuột sóc
 • Bee /bi:/: con ong
Con sư tử tiếng anh là gì
Con sư tử tiếng anh là gì

Như vậy, nếu bạn thắc mắc con sư tử tiếng anh là gì thì câu trả lời là lion, phiên âm đọc là /ˈlaɪ.ən/. Lưu ý là lion để chỉ con sư tử nói chung chung chứ không chỉ loại sư tử cụ thể nào cả. Về cách phát âm, từ lion trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ lion rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ lion chuẩn hơn nữa thì hãy xem cách đọc theo phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa sẽ chuẩn hơn.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang