logo vui cười lên

Số 42 tiếng anh là gì? Đọc số bốn mươi hai tiếng anh như thế nào


Trong tiếng anh thì số đếm là phần mà các bạn cần phải nhớ cũng như phải học gần như đầu tiên. Tất nhiên, đôi khi bạn lại quên mất cách viết, cách đọc của các số đếm ở trong tiếng anh. Vậy nên, bài viết này Vuicuoilen sẽ giúp các bạn nhớ lại vài kiến thức về số đếm nhé. Cụ thể bài viết này sẽ giúp các bạn biết số 42 tiếng anh là gì và cách đọc số 42 trong tiếng anh như thế nào.

Số 42 tiếng anh là gì
Số 42 tiếng anh là gì

Số 42 tiếng anh là gì

Số 42 tiếng anh là forty-two, phiên âm đọc là /ˈfɔː.ti tu:/

Forty-two /ˈfɔː.ti tu:/

Số đếm trong tiếng anh khá dễ đọc nên bạn chỉ cần xem cách phát âm chuẩn của từ forty-two ở trên rồi đọc theo là được. Nếu bạn muốn đọc từ forty-two chuẩn hơn nữa thì có thể xem phiên âm của số 42 kết hợp với cách đọc chuẩn để đọc. Cách đọc phiên âm bạn có thể tham khảo bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để hiểu rõ hơn.

Lưu ý: Có một lưu ý nhỏ trong cách sử dụng số 42, đây là số đếm nên không dùng khi nói về thứ hạng hay số thứ tự. Khi dùng để chỉ thứ hạng hay thứ tự thì số 42 sẽ có cách viết và cách đọc khác. Các bạn tham khảo thêm bài viết cách đọc số thứ tự, thứ hạng trong tiếng anh để hiểu rõ hơn.

Số 42 tiếng anh là gì
Số 42 tiếng anh là gì

Xem thêm các số khác trong tiếng anh

Sau khi đã biết số 42 tiếng anh là gì, bạn có thể tham khảo một vài số đếm khác trong tiếng anh nhé. Biết đâu cũng có số bạn đang muốn tìm thì sao.

 • Twelve /twelv/: số 12
 • Eighty-five /ˈeɪ.ti faɪv/: số 85
 • Sixty-nine /ˈsɪk.sti naɪn/: số 69
 • Ninety /ˈnaɪn.ti/: số 90
 • Thirty-five /ˈθɜː.ti faɪv/: số 35
 • Sixty-five /ˈsɪk.sti faɪv/: số 65
 • Seventy-one /ˈsev.ən.ti wʌn/: số 71
 • One hundred thousand /wʌn ˈhʌn.drəd ˈθaʊ.zənd/: 100.000
 • Forty-one /ˈfɔː.ti wʌn/: số 41
 • Sixty-two /ˈsɪk.sti tuː/: số 62
 • Fourteen /ˌfɔːˈtiːn/: số 14
 • Forty-four /ˈfɔː.ti fɔːr/: số 44
 • Seventy-eight /ˈsev.ən.ti eɪt/: số 78
 • Sixty-eight /ˈsɪk.sti eɪt/: số 68
 • Forty-seven /ˈfɔː.ti ˈsev.ən/: số 47
 • Twenty-one /ˈtwen.ti wʌn/: số 21
 • Ninety-two /ˈnaɪn.ti tuː/: số 92
 • Sixty-three /ˈsɪk.sti θriː/: số 63
 • Eight /eɪt/: số 8
 • Forty-eight /ˈfɔː.ti eɪt/: số 48
 • Thirty /ˈθɜː.ti/: số 30
 • Seventeen /ˌsev.ənˈtiːn/: số 17
 • Four /fɔːr/: số 4
 • Twenty-two /ˈtwen.ti tuː/: số 22
 • Seventy-seven /ˈsev.ən.ti ˈsev.ən/: số 77
 • Sixty-one /ˈsɪk.sti wʌn/: số 61
 • One million /wʌn ˈmɪl.jən/: 1 triệu
 • Fifty-four /ˈfɪf.ti fɔːr/: số 54
 • Eighty-six /ˈeɪ.ti sɪks/: số 86
 • Forty-six /ˈfɔː.ti sɪks/: số 46
 • Sixty-six /ˈsɪk.sti sɪks/: số 66
 • Twenty-eight /ˈtwen.ti eɪt/: số 28
 • Seventy /ˈsev.ən.ti/: số 70
 • Seventy-nine /ˈsev.ən.ti naɪn/: số 79
 • Ninety-five /ˈnaɪn.ti faɪv/: số 95
 • Fifty-five /ˈfɪf.ti faɪv/: số 55
 • Eighty-eight /ˈeɪ.ti eɪt/: số 88
 • Twenty-nine /ˈtwen.ti naɪn/: số 29
 • Ninety-four /ˈnaɪn.ti fɔːr/: số 94
 • Fifty-seven /ˈfɪf.ti ˈsev.ən/: số 57
 • Eighty-one /ˈeɪ.ti wʌn/: số 81
 • Seven /ˈsev.ən/: số 7
 • One hundred /wʌn ˈhʌn.drəd/: số 100

Như vậy, nếu bạn thắc mắc số 42 tiếng anh là gì thì câu trả lời rất đơn giản, số 42 trong tiếng anh viết là forty-two, phiên âm đọc là /ˈfɔː.ti tu:/. Cách đọc của số này khá đơn giản tuy nhiên về cách sử dụng thì bạn cũng nên lưu ý một chút. Khi nói về thứ hạng hay thứ tự sẽ có cách viết và đọc khác, không dùng là forty-two hay number forty-two.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang